X

info@kunsaginnovator.hu

+36 70 453 6393

Pályázzon és fejlesszen segítségünkkel!

Keressen minket bizalommal, kiaknázzuk lehetőségeit!


Tanyafejlesztési pályázat

A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére.
Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései.


A támogatás célja

A támogatás célja a vidéki településeken élők életminőségének javítása, a fenntarthatóság növelése olyan kisléptékű infrastruktúra fejlesztések támogatásával, amelyek hozzájárulnak az energiahatékonyság növeléséhez, a helyi gazdaság fejlesztéséhez, a szennyvízkezeléshez és a tanyasi térségek alapvető infrastruktúrával való ellátottság növeléséhez. A felhívás keretében a tanyákon élő népesség életminősége és a vidék népességmegtartó képességének javulása várható.

A támogatás jellege, mértéke

Ez a támogatás egy utólag finanszírozott, vissza nem térítendő támogatás melynek mértéke 95 %

Jelen támogatás csak és kizárólag abban az esetben igényelhető, ha a pályázó minden feltételnek megfelel az alábbiak közül:


A támogatás igénybevételének feltételei

  • 2017. 01.01-et megelőzően az elfogadott tanyasi térségben*, egy tanyán él életvitelszerűen, igazolható módon (lakcímkártyán bejegyezve)
  • A fejleszteni kívánt tanya a földhivatali ingatlan-nyilvántartás szerint a saját, a házastársa, a testvére, valamely egyenes ágbeli rokona
  • Amennyiben a pályázó 18. életévét betöltött cselekvőképes személy
  • Kincstári ügyfél-azonosítóval rendelkezik

Ingyenes konzultációért keresse kollégánkat:

Telefon: 06 78 412 121 Mobil: 06 70 453 6393 E-mail: info@kunsaginnovator.hu

Borszőlő ültetvény telepítésének támogatása


A támogatás célja

Borszőlőültetvény telepítését az egész ország területén. A legkisebb támogatható ültetvényméret min 0,25 ha-t, a legkisebb támogatható táblaméret min 0,25 ha. A támogatható tevékenység magában foglalja az ültetvény művelésmódjának megfelelő tám rendszer kialakítását is.

A támogatás jellege, mértéke

Egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft A támogatás maximális mértéke: Közép-Magyarországi régió: 40% (kollektív projekt +10 %, fiatal mezőgazdasági termelő +10 %)

Jelen támogatás csak és kizárólag abban az esetben igényelhető, ha a pályázó minden feltételnek megfelel az alábbiak közül:


A támogatás igénybevételének feltételei

  • Olyan termelők, akik igazoltan legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
  • A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Ingyenes konzultációért keresse kollégánkat:

Telefon: 06 78 412 121 Mobil: 06 70 453 6393 E-mail: info@kunsaginnovator.hu

Kertészet korszerűsítése- kertészeti gépbeszerzés támogatása


A pályázat várható megjelenése: 2019 ősz/tél


Ha valamelyik lehetőség felkeltette érdeklődését keresse kollégáinkat az előjelentkezéshez. Kezdje már el a felkészülést most!

Telefon: 06 78 412 121 Mobil: 06 70 453 6393 E-mail: info@kunsaginnovator.hu

Fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás (Fiatal gazda)


A pályázat várható megjelenése: 2020 tavasz


Ha valamelyik lehetőség felkeltette érdeklődését keresse kollégáinkat az előjelentkezéshez. Kezdje már el a felkészülést most!

Telefon: 06 78 412 121 Mobil: 06 70 453 6393 E-mail: info@kunsaginnovator.hu