Töltés...

 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.

Szaktanácsadás

Területi Szaktanácsadási Központ és Képző Szervezet:
Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar

SZAKTANÁCSADÓ:
DULAI JÁNOS ATTILA
REGISZTRÁCIÓS SZÁM: 20-0831

Szakterületei:
1. Szántóföldi növénytermesztés
3. Kertészet (zöldség-, gyümölcs-, szőlő-, dísznövény-, gyógynövény és faiskola termesztés)
22.1 NVT támogatási jogcímek

Támogatás igényelhető szaktanácsadás igénybevételéért! – Igényeljen nálunk szaktanácsadói szolgáltatást!

Miért érdemes szaktanácsadási szolgáltatást igénybe venni?
A gazdálkodók többségének az időbeosztása, munkája nem teszi lehetővé, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjék a rájuk vonatkozó jogszabályokat, közleményeket, piaci információkat, stb. A szaktanácsadási szolgáltatás igénybevétele esetén a szaktanácsadási díjból a gazdálkodó jelentős arányú visszatérítést igényelhet. A szaktanácsadó nem dönthet a gazdálkodó helyett, de tapasztalata, ismeretei folytán számos kedvező lehetőségre, vagy éppen veszélyre, kockázatra felhívhatja a gazdálkodó figyelmét, amivel a szaktanácsadási díj sokszorosát kitevő bevételhez juttathatja, vagy kártól óvhatja meg.
A támogatás célja a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtott támogatás révén a kölcsönös megfeleltetés és a munkahelyi biztonsági követelmények betartásának elősegítése, valamint a gazdálkodás összteljesítményének javítása.
Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a Területi Szaktanácsadási Központ (továbbiakban: TSzK) által nyújtott szaktanácsadási szolgáltatások után, az alábbi célterületeken:
a) a kölcsönös megfeleltetés előírásainak való megfelelés;
b) a közösségi jogszabályokon alapuló munkahelyi biztonsági előírások betartása;
c) a gazdálkodás összteljesítményének javítása.

A támogatás igénybevételére jogosult személyek:

a.) a mezőgazdasági termelő, aki standard fedezeti hozzájárulás (a továbbiakban: SFH) kódok közül legalább eggyel rendelkezik, ha:

 • a gazdaságának mérete az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtását megelőző lezárt gazdasági évben – mezőgazdasági tevékenységét az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtásának évében kezdő ügyfél esetében a kérelembenyújtás évében – legalább 2 EUME;
 • az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtását megelőző lezárt gazdasági évben a gazdaságának mérete kisebb, mint 2 EUME, de jogerős
 • támogatási határozattal rendelkezik a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (atovábbiakban: NVT) vagy a Darányi Ignác Vidékfejlesztési Programban (a továbbiakban: DIVIP) (korábban: ÚMVP) valamely támogatási jogcímének keretében, kivéve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások,szakképzési jogcímrendelet alapján készült támogatási határozatokat.
 • b.) a kertészeti termelő, aki a D14A - D17, D34, E, G01A - G05, G07, I02 SFH kódok közül legalább eggyel rendelkezik, azaz kertészeti tevékenységet folytat), ha:

 • az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtását megelőző lezárt gazdasági évben kertészeti tevékenységét az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtásának évében kezdő ügyfél esetében a kérelem benyújtás évében a gazdaságának a kertészeti tevékenysége (fenti SFH kódok) alapján számított mérete legalább 1 EUME vagy,
 • az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtását megelőző lezárt gazdasági évben a gazdaságának a kertészeti tevékenysége alapján számított mérete kisebb, mint 1 EUME, de jogerős támogatási határozattal rendelkezik az NVT vagy a DIVIP (korábban: ÚMVP) valamely támogatási jogcímének keretében, kivéve a szakképzési jogcímrendelet alapján készült támogatási határozatokat.
 • c.) az erdőgazdálkodó, ha:

 • az erdészeti hatóság az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szólótörvény alapján erdőgazdálkodói nyilvántartásba vette; 
 • legalább 1 hektár üzemi területtel (erdőterület) rendelkezik.
 • Támogatható tevékenységek és elszámolható kiadások:

  Támogatható tevékenységnek a szaktanácsadási szerződésben szereplő szolgáltatás minősül. Elszámolható kiadás a szaktanácsadási szolgáltatás teljesítése során alkalmazott nettó rezsióradíj alapján számított szerződés szerinti összeg.

  A támogatás mértéke:

  A támogatási összeg a szolgáltatási szerződés értéke alapján kerül meghatározásra. A támogatás mértéke ügyfelenként nem haladhatja meg a szaktanácsadási szolgáltatásonként elszámolható összes kiadás nettó 80 %-át.

  A szaktanácsadási szolgáltatás esetén a támogatási összeg egy naptári évre vonatkozó szerződések tekintetében nem haladhatja meg a 700 eurónak megfelelő forint összeget.

  Kérjük, amennyiben felkeltette érdeklődését az adott szolgáltatás, jelezze felénk!