Töltés...

 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
Kunság Innovátor

Kunság Innovátor

2013. november 05., kedd 14:34

Anyatehéntartás támogatása

 ANYATEHÉNTARTÁS TÁMOGATÁSA

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:

A kérelmeket 2015. június 1. és 2015. július 31. között kell benyújtani.

Anyatehéntartás termeléshez kötött támogatására az a mezőgazdasági termelő jogosult, akinek:

- a kvótarendelet szerint rendelkezésre álló egyéni referenciamennyisége és a gazdasági társaságba vagy szövetkezetbe vagyoni hozzájárulásként bevitt/átadott kvótamennyiségének összege nem haladhatja meg a 120 000 kg-ot.

- amennyiben meghaladja a 120 000 kg-ot, akkor a támogatási kérelemben feltüntetett összes állatát tejtermelést nem folytató tenyészetben tartja, továbbá vállalja hogy a továbbiakban tejtermelésre nem hasznosítja.

Támogatható minimális állatlétszám: 3 egyed

Támogatás feltételei, hogy a mezőgazdasági termelő:

-gondoskodjon az állattenyésztési törvény szerinti apaállat – használatról;

-gondoskodjon az ENAR rendelet szerinti jelölésről és nyilvántartásról;

-a tenyészetben – 50%-ot meghaladó mértékben – hústermelés céljára tartson borjakat

-a kérelmezett állatok legalább 30%-ának legyen ellése tárgyév jan.1-dec.31-ig;

-borjakat a születésük napjától legalább 1 hónapon keresztül az anyjukkal azonos tenyészetben tartsa;

-igazolja a tenyészetben lévő állomány gümőkór-,brucellózis-és leukózismentességet (hatósági vagy járási állatorvos igazolása)

-a támogatott állatokra hat hónapos birtokon tartási kötelezettséget vállal (a támogatási kérelem benyújtásától)

-elhullott, kényszervágott, vagy vágásra történő selejtezés esetén a tartási kötelezettség feltételeinek betartása miatt saját költségére pótolni köteles 60 napon belül;

-A támogatásra bejelentett állományában központi lajstromszámmal ellátott, támogatható fajtájú tenyészbikát vagy mélyhűtött szaporítóanyagot használ.

-A termékenyítéseket, fedeztetéseket, pároztatásokat és embrió-átültetéseket az előírt bizonylatokon a NÉBIH központi adatbázisába bejelentette és adatait a központi adatbázisban regisztrálták.

 

Támogatást igénylőre (mezőgazdasági termelő) vonatkozó kritériumok:

-rendelkezik ügyfél-azonosítóval.

-rendelkezik érvényes fizetési számlaszámmal, amely szerepel az ügyfél-nyilvántartási rendszerben.

-bejelentette a vállalkozása a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítését a nyilvántartásba vétel iránti kérelmében, vagy legkésőbb a pénzügyi következményekkel járó intézkedésre vonatkozó kérelem benyújtásával egyidejűleg bejelenti.

 -a kérelemben szereplő állatok tenyészetének tartójaként szerepel a Tenyészet Információs Rendszerben (TIR-ENAR).

 

Támogatás összege: 2015-ben előreláthatólag 216 Euro/egyed

 

 

 

 

 

 

 

2013. november 05., kedd 14:32

ÚMVP képzés visszaigénylés

Támogatás célterületei:

 

Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ÚMVP Képző Szervezet által a támogatási rendelet alapján megvalósított, a VM által előírt képzési programoknak megfelelő, felnőttképzési szerződésbe foglalt támogatott képzésekre, az alábbi célterületeken:

 • a gazdálkodás fenntarthatóságát és eredményességét szolgáló ismeretek átadása mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók részére a támogatási rendelet 1. számú mellékletében felsorolt, szakképesítést nem adó és Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti, valamint hatósági képzések keretében (a továbbiakban: 1. célterület);
 • az alábbi ÚMVP intézkedések keretében előírt, felsorolt kötelező képzés keretében (a továbbiakban: 2. célterület):

- Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése (kivéve: a gépvásárlási támogatást);

- A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása;

- A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása;

- Mezőgazdasági termékek értéknövelése;

- Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések;

- Erdő-környezetvédelmi kifizetések;

- Natura 2000 kifizetések.

Pályázók köre:

A mezőgazdasági termelő, az erdőgazdálkodó, támogatási kérelmet jóváhagyó vagy részben jóváhagyó támogatási határozattal rendelkező ügyfél, aki:

 • a Képző Szervezettel felnőttképzési szerződést kötött,
 • a képzési díjat a Képző Szervezet részére - annak számlája alapján – kifizette (csak az ügyfél nevére kiállított számla fogadható el a jogcím keretében),
 • saját maga, vagy egyéni vállalkozó ügyfél esetén az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, valamint nem természetes személy ügyfél esetén az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, vezető tisztségviselője, tagja, családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi gazdaság vezetője vagy tagja, mint meghatalmazottja útján:

a) a Képző Szervezettel kötött felnőttképzési szerződésben foglalt képzés keretében tartott, a képzésben előírt követelményekkel megegyező tartalmú előzetes tanulmányok beszámításával csökkentett elméleti óráknak és gyakorlati óráknak külön-külön legalább a 80%-án igazoltan részt vett,

b) a képzési programban meghatározott beszámolási vagy vizsgakötelezettségének

eredményesen eleget tett.

Támogatás összege, mértéke:

 • Az egy naptári évben, egy ügyfél által benyújtott kérelmek alapján megállapítható támogatás összege az 1. célterületre vonatkozóan legfeljebb 275 000 forint lehet.
 • Nem támogatható az az egyesített támogatási és kifizetési kérelem, amely alapján a jóváhagyható támogatás nem éri el a 10 000 forintot.
 • Az igénybe vehető támogatás szempontjából az egyes képzésekre a képzésekben részt vevő személyenként elszámolható kiadások felső határértékét a támogatási rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
 • Csak a Képző Szervezet által biztosított gyakorlati képzésre számolható el kiadás.
 • Erdőgazdálkodó ügyfelek esetén a támogatás „de minimis” támogatásnak minősül

A támogatás mértéke az elszámolható kiadás 100%-a.

Benyújtási határidő:

2015. június 1- június 30.

2013. november 05., kedd 14:29

Méhészeti támogatások

Pályázók köre:

 

Az MVH-nál regisztrált - vagy ezen regisztráció iránti kérelem másolatát a támogatási kérelemhez csatoló - kérelmező jogosult, aki megfelel az egyes támogatási célok megvalósításának részletes szabályainál előírt feltételeknek.

Igényelhető támogatás:

 

Jogcímenként változó.

 

Támogatás mértéke:

 

Jogcímenként változó.

 

Támogatható tevékenység:

 

Az adminisztratív ellenőrzés során kizárólag azon adatok vehetők figyelembe a támogatás szempontjából, amelyek a TIR nyilvántartásba bejelentésre kerültek és a nyilvántartásban szerepelnek.

 

 • Technikai segítségnyújtásra:
 • Méz kinyeréséhez szükséges új eszközök beszerzéséhez: A hatékonyabb és élelmiszer-biztonsági szempontból is megfelelő pergetést, valamint az ahhoz kapcsolódó munkafolyamatok elvégzését elősegítő eszközök beszerzéséhez vehető igénybe: új pergető, fedelezőgép, mézszivattyú.

 

Benyújtási határidő: 2013. szeptember 5.

 

 • Varroa atka elleni védekezésre:
 • Varroa atka elleni gyógyszeres védekezéshez: A megfelelően felkészített méhcsaládok engedélyezett szerrel és optimális időpontban történő, a varroa atka elleni szakszerű kezelésének költségeihez, valamint az állatgyógyászati készítmények, az állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítmények hatékonyságának növelése érdekében a méhészetben felhasznált, számlával igazolt cukor költségekre vehető igénybe. Benyújtási határidő: 2013. április 6.
 • Varroa atka elleni alternatív védekezéshez és a kapcsolódó ellenőrző rendszer működtetéséhez: A higiénikus aljdeszka alkalmazásához, a varroa atka fertőzöttség hazai felügyeleti rendszerének működtetéséhez vehető igénybe. Benyújtási határidő: 2012. szeptember 5.
 • Vándoroltatás korszerűsítésére:
 • Kaptárak, méhészeti felszerelések azonosítási rendszerének kialakításához, a rendszer fenntartásához: A méhegészségügyi nyomon követhetőség, minőségbiztosítási rendszerek bevezetése és a méhészetek, illetve az értékesebb méhészeti felszerelések vagyonvédelmét szolgáló azonosító és nyilvántartó rendszer kialakításához, valamint fenntartásához vehető igénybe. A kaptárak jelelölésével kapcsolatosan felmerülő költségek esetében a benyújtási határidő: 2013. szeptember 5-e.
 • Vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzéséhez: Az eredményes méhészkedés érdekében a vándoroltatást elősegítő speciális eszközcsoportok beszerzéséhez vehető igénybe:

 

 • kaptárak szállítására kialakított pótkocsi;
 • differenciálzárral ellátott kisméretű legfeljebb 3,5 tonna összsúlyú teherautó;
 • differenciálzárral ellátott legfeljebb 7,5 tonna összsúlyú teherautó;
 • teherautóra szerelhető daru;
 • emelőhátfal;
 • terepjáró villástargonca;
 • önjáró rakodógép;
 • benzines szívó-fúvógép;
 • benzinmotoros fűkasza/bozótvágó;
 • legfeljebb 3 kW elektromos teljesítményű aggregátor/robbanómotorral meghajtott áramfejlesztő;
 • csörlő;
 • kézi hidraulikus emelő (béka);
 • méhek tartására szolgáló új építésű konténer;
 • elektronikus táv-kaptármérleg;
 • robbanómotoros szivattyú és
 • méhes vagyonvédelmi rendszer eszközcsoportokba tartozó új eszközök beszerzéséhez vehető igénybe.

Benyújtási határidő: 2013. szeptember 5.

A támogatás célja:

A támogatás célja az erdők természetességének, biológiai sokféleségének, egészségi állapotának javításához kapcsolódó nem termelő beruházások támogatása a leromlott szerkezetű vagy idegenhonos fafajokból álló erdőtársulások tájhonos, adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásokká történő átalakítása, valamint a megfelelő elegyesség, illetve több szintes állományszerkezet kialakítása révén.

Pályázók köre:

 • nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó;
 • erdőgazdálkodói jogosultsága az adott területre határozatlan időre, vagy legalább a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak végétől számított további két évre vonatkozóan fenn áll;
 • az ügyfél rendelkezik az adott területre vonatkozó, nevére szóló erdőterv határozattal, melyben a szerkezetátalakítást valamelyik tájhonos állománytípus létrehozása érdekében tervezték meg;
 • a támogatható terület legalább 1 hektár terület teljes erdőrészlet erdőállomány alatti erdősítéssel és állománykiegészítéssel történő szerkezetátalakítás esetén;
 • a támogatható terület legalább 1 hektár terület, tarvágással éri érintett, teljes erdőrészlet vagy részterület tarvágást követő szerkezetátalakítás esetén.

A támogatás mértéke

 • erdőállomány alatti erdősítéssel történő szerkezetátalakítás esetén 1400 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként;
 • tarvágást követő szerkezetátalakítás:
 • fafajcsere esetén 1019 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként,
 • fafajcsere, tuskózás, gyökérfésülés esetén 1670 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként,
 • fafajcsere, fainjektálás vagy tuskókenés esetén 2090 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként;
 • állománykiegészítéssel történő szerkezetátalakítás esetén 496 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként

Támogatható tevékenység:

A szerkezetátalakítási célok megvalósítása érdekében normatív, területalapú, vissza nem térítendő támogatás igényelhető az alábbi tevékenységek elvégzésére:

 • erdőállomány alatti erdősítéssel történő szerkezetátalakítás;
 • tarvágást követő szerkezetátalakítás:
 • fafajcserével,
 • fafajcserével, tuskózással, gyökérfésüléssel,
 • fafajcserével, fainjektálással vagy tuskókenéssel;
 •  állománykiegészítéssel történő szerkezetátalakítás.

Benyújtási határidő:

2013. július 2.-2013. július 31.

Cél:

Az agrár-erdészeti rendszerek lehetőséget teremtenek fás legelők létesítésére és hasznosítására, a hagyományos, tájjellegű gazdálkodás fenntartására, a mozaikos tájszerkezet kialakítására.

Pályázók köre:

 • földhasználati nyilvántartásba bejegyzett, legkésőbb a telepítés megkezdésétől kezdődő, a kötelezettség-vállalási időszak teljes időtartamára vonatkozó földhasználati joggal rendelkezik a támogatható területre;
 • az ügyfél rendelkezik erdészeti szakirányú végzettséggel rendelkező mérnök által készített fásítási tervvel;
 • Natura 2000 területen történő megvalósítás esetében rendelkezik a területileg illetékes természetvédelmi hatóságnak az agrár-erdészeti rendszer telepítésére vonatkozó támogató nyilatkozatával.
 • A kérelmező által a támogatási kérelemben megjelölt földterületre csak abban az esetben nyújtható támogatás, ha:
 • a földterület az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló külön jogszabály alapján a MePAR-ban támogathatónak minősített terület;
 • annak mérete eléri az 1 hektárt, az intézkedésbe bevont mezőgazdasági parcella területe pedig a 0,3 hektárt.

A támogatás mértéke:

Az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához egyszeri, területalapú, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe.

A támogatás mezőgazdasági parcellánkénti összege:

 • gyep- és fatelepítés együttes kivitelezése esetén 1050 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg;
 • meglévő gyep esetében, kizárólag fatelepítésre 740 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg.

Telepítési előírások

A támogatásra jogosult köteles a gyep, illetve a fák telepítését legkésőbb a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő második év május 15-éig megvalósítani.

 

Benyújtási határidő:

2013. május 1. – 2013. június 30.

2013. november 05., kedd 14:11

Erdősítés támogatása

Erdősítés támogatása

 

 

 

A Felhívás címe: Erdősítés támogatása

Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági földterületen végrehajtott telepítések megvalósítására

A Felhívás kódszáma: VP5- 8.1.1-16

 

1.A felhívás indokoltsága és célja:

 A klímaváltozás hatásainak csökkentése, a szél és vízerózió elleni védekezés, valamint a faanyag, mint környezetbarát nyersanyag és megújuló energiaforrás iránti növekvő igény kielégítése érdekében az erdőterület növelése.

Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

2.A rendelkezésre álló forrás:

 A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:

 1. célterület esetében: 45,32 Mrd Ft.
 2. célterület esetében: 5 Mrd Ft

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 300 db.

 

3.Támogatás igénybevételének feltételei

 A: Erdőtelepítés esetén

1.) Az erdőtelepítés támogatás igénybevételére a támogatást igénylő akkor jogosult, ha jogszerű földhasználóként rendelkezik a támogatási kérelem benyújtását megelőzően a tervezett erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatóság által, a 153 /2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009 évi XXXVII. Törvény végrehajtásáról szóló rendelet (továbbiakban Vhr.) alapján jóváhagyott jogerős, nevére szóló erdőtelepítési engedéllyel.

2.) A legkisebb támogatható terület a koronavetülettel együtt 0,5 hektár.

3.) A kiegészítő intézkedésekhez, fenntartási (ápolási) tevékenységhez és a kieső jövedelem pótlásához nem igényelhető támogatás arra a területre vonatkozóan, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányaddal rendelkezik.

4.) Erdőtelepítés esetén (mikorrhizált csemete telepítésének kivételével) kiegészítő támogatás abban az esetben adható, ha a jóváhagyott jogerős, a támogatást igénylő nevére szóló erdőtelepítési engedélyben szerepel az adott tevékenység.

5.) Mikorrhizált csemete telepítése csak abban az esetben támogatható, ha a terület és a telepítési terv megfelel az 3.4.1.1. I. A. 1.) pontnak és az 5. számú mellékletben foglalt szakmai követelményeknek.

6.) A fenntartás (ápolás) támogatása – az elsőkivitel megvalósulásának évét követően – legfeljebb a 6. számú mellékletben foglalt fenntartási időszak végéig igényelhető.

7.) A kieső tényleges jövedelem pótlásához a támogatásra az igénylő csak akkor jogosult, ha a kérelemben szereplő területre a támogatási kérelem benyújtásának évében vagy az azt megelőző évben az Európai Unió által részben vagy egészben finanszírozott normatív területalapon járó támogatást vett igénybe, a mindenkori egységes kérelemnek megfelelően.

8.) A kieső tényleges jövedelem pótlásához a támogatás – az elsőkivitel megvalósulásának évét is beleértve – legfeljebb a 6. számú mellékletben foglalt fenntartási időszak végéig évente, az egységes kérelem keretében benyújtott kifizetési igényléssel vehető igénybe.

9.) A támogatás igénybevételére a támogatást igénylő akkor jogosult, ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott erdészeti, erdőgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos támogatás igénybevétele esetén nem került kizárásra a támogatási feltételek szándékosan történő megszegése miatt.

10.) Amennyiben az erdőtelepítés nem saját tulajdonú vagy más személy jogával terhelt ingatlanon valósul meg, a támogatási kérelemhez mellékelni kell azt a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba fogalt dokumentumot, amely igazolja, hogy a támogatást igénylő jogosult a telepítést megvalósítani, és a földterületet a teljes fenntartási időszak végéig használni.

B: Ipari célú faültetvény létrehozása esetén

1.) Az ipari célú faültetvény telepítés támogatás igénybevételére a támogatást igénylő akkor jogosult, ha jogszerű földhasználóként rendelkezik a támogatási kérelem benyújtásakor a tervezett ültetvény

elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatóság általa Vhr. alapján jóváhagyott jogerős, nevére szóló fásítás telepítési tervére vonatkozó telepítési engedéllyel.

2.) A legkisebb támogatható terület a koronavetülettel együtt 0,5 hektár.

3.) A kiegészítő intézkedésekhez nem igényelhető támogatás arra a területre vonatkozóan, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányaddal rendelkezik.

4.) Ipari célú faültetvény telepítés esetén a kiegészítő támogatás abban az esetben adható, amennyiben a jóváhagyott jogerős, a támogatást igénylő nevére szóló telepítési engedélyben szerepel az adott tevékenység.

5.) A támogatás igénybevételére a támogatást igénylő akkor jogosult, ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott erdészeti, erdőgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos támogatás igénybevétele esetén nem került kizárásra a támogatási feltételek szándékosan történő megszegése miatt.

6.) Amennyiben a telepítés nem saját tulajdonú vagy más személy jogával terhelt ingatlanon valósul meg, a támogatási kérelemhez mellékelni kell azt a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba fogalt dokumentumot, amely igazolja, hogy a támogatást igénylő jogosult a telepítést megvalósítani, és a földterületet a teljes fenntartási időszakban használni.

7.) Ipari célú faültetvény telepítése kizárólag abban az esetben támogatható, ha a

terület és a telepítési terv megfelel az 8. számú mellékletben foglalt szakmai követelményeknek.

 

4.Támogatásban nem részesíthetők köre

 1.) Az erdőtelepítés támogatás igénybevételére nem jogosult az a földhasználó szervezet, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja az 50%-ot és olyan területen kívánja igénybe venni a támogatást, melyben a Magyar Állam tulajdoni hányaddal rendelkezik, továbbá

2.) az ipari célú faültetvény támogatás igénybevételére nem jogosult az a földhasználó szervezet, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja az 50%-ot és olyan területen kívánja igénybe venni a támogatást, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányaddal rendelkezik, továbbá

3.) az ÁÚF –ban található 2. Kizáró okok listája c. részben felsoroltak.

4.) Az erdőtelepítéshez és fásításhoz nyújtott támogatás esetében nem ítélhető meg támogatás

a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,

b) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,

c) ha a támogatást igénylő nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.

5.Támogatható tevékenységek

     A projekt keretében kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

 • Erdőtelepítés első kiviteléhez, vagy
 •  ipari célú fás szárú ültetvény telepítése.

 

     Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • fenntartási (ápolási) tevékenységekhez,
 • kieső tényleges jövedelem pótlásához.

 

    Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • célterület esetén:
 • kerítés
 • villanypásztor
 • padka
 • erdőszegély kialakítása
 • mikorrhizált csemete telepítése.
 • célterület esetén:
 • kerítés
 • villanypásztor.

 

A kiegészítő támogatás önállóan nem, csak az elsőkivitellel együtt vehető igénybe.

6.Nem támogatható tevékenységek:

 A felhívás keretében az 5. pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:

 • karácsonyfa és díszítőgally-telep telepítése,
 • energetikai célú fás szárú ültetvény telepítése
 • rövid vágásfordulójú ültetvények telepítése

 

7.Fenntartási kötelezettség

Erdőtelepítés támogatás esetén a fenntartási időszakokat célállomány típus csoportonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

 

8.A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

A támogatási kérelmet 2016. július 20. – 2019. június 30. között lehet beadni.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2016. augusztus 15.
 • 2016. október 31.
 • 2017. június 30.
 • 2017. október 31.
 • 2018. április 30.
 • 2018. július 30.
 • 2018. december 31.
 • 2019. március 31.
 • 2019. június 30.

 

9. A támogatás mértéke, összege:

  A B   C D E
1. Célállomány-típus csoport Tölgy-Bükk és Egyéb keménylomb Egyéb lágylomb Akác Nemesnyár
2. Fenntartási/jövedelempótló időszak erdőtelepítés esetén Év
3. 11 7 4 4
4. Elsőkivitel költsége* eurónak megfelelő forint összeg/hektár
5. Erdőtelepítés 2103 1924 1587 1561
6. Ipari célú faültetvény 1372 1915
7.

Fenntartási költségek erdőtelepítés esetén
(Fenntartási időszakra összesen)

eurónak megfelelő forint összeg /hektár/fenntartási időszak
 8. 2651 1643 1044 978

*Az erdőtelepítés elsőkiviteli költsége tartalmazza az első éves ápolás költségeit is

Erdőtelepítés esetén a 10 fok feletti lejtésű területek esetében 10%-kal emelt elsőkiviteli költség alkalmazható.

A kieső tényleges jövedelem pótlása: 79 eurónak megfelelő forint összeg /ha/év

Kiegészítő intézkedések költségei:

Kerítés 4 eurónak megfelelő forint összeg /m max. 504 eurónak megfelelő forint összeg /ha
Villanypásztor 2 eurónak megfelelő forint összeg /m max. 216 eurónak megfelelő forint összeg /ha
Padka (lejtés >10°, kézi, csak erdőtelepítés) 13 eurónak megfelelő forint összeg /100m max. 624 eurónak megfelelő forint összeg /ha
Erdőszegély kialakítása (csak erdőtelepítés) 1 eurónak megfelelő forint összeg /m
Mikorrhizált csemeték (csak erdőtelepítés) 6 eurónak megfelelő forint összeg /db max. 3225 eurónak megfelelő forint összeg /ha

 

 

Cél:

Új borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése után igényelhető támogatás, a vállalkozás összteljesítményének javítása, valamint a minőségi borászati termékek előállítása vagy forgalmazásra történő előkészítése érdekében.

Pályázók köre:

Támogatást borászati üzem igényelhet. /Borászati üzem: borászati termékek előállítására, kiszerelésére és tárolására vonatkozó működési engedéllyel, valamint egyszerűsített adóraktári engedéllyel rendelkező üzem./

A támogatás összege:

 

Egy kérelmező részére nyújtható támogatási összeg, támogatási időszakonként:

 • legalább 1 millió Ft, legfeljebb 100 millió Ft lehet azon kérelmező esetében, akinek a támogatási kérelem benyújtását megelőző évi árbevétele legalább 50 millió Ft,
 • legfeljebb 100 millió Ft lehet azon kérelmező esetében, akinek a támogatási kérelem benyújtását megelőző évi árbevétele nem éri el az 50 millió Ft-ot.

A támogatás mértéke:

 

 • őstermelő és KKV esetében 40%.
 • nagyvállalat esetében 20%.

Támogatás igényelhető:

Új, első üzembehelyezésű gép vásárlásához nyújtható, amely

 • javítja a vállalkozás összteljesítményét, növeli a termelési kapacitást vagy alapvetően megváltoztatja az alkalmazott technológiát, és
 • célja a szőlőből készült termékek (bor, újbor, likőrbor, pezsgő, habzóbor, gyöngyözőbor, szőlőmust, mustsűrítmény, borecet stb.) előállítása vagy forgalmazásra történő előkészítése;
 • ellenértékét a támogatási kérelem benyújtásáig készpénzzel vagy banki átutalással 100%-ban kiegyenlítettek (lízing konstrukcióval érintett számlák alapján támogatás nem fizethető);
 • üzemeltetésének helye Magyarország területén van;
 • vásárlása a támogatási kérelmet megelőző borpiaci év március 1-je után történt.

Benyújtási határidő:

Évente november 5. és december 14. között.

 

Támogatás célja:

 1. célterület: Falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már működő szálláshelyek fejlesztése
 1. célterület: Egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már működő szálláshelyek és szolgáltatásaik fejlesztése (kivétel a Balatoni üdülőkörzet)
 1. célterület: Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely, gyermek-és ifjúsági turizmus.
 1. célterület: Szálláshelyhez nem kötődő szolgáltatások fejlesztése. (agroturisztika, lovas turizmus, vadászturizmus, erdei turizmus, horgászturizmus, vízi turizmus, horgászturizmus, vízi turizmus, bortuzimus)
 2.  

Pályázók köre:

 

 • természetes személy;
 • mikro-kis és középvállalkozás;
 • települési önkormányzat;
 • nemzetiségi önkormányzat;
 • önkormányzati társulás;
 • egyházi jogi személy vagy
 • nem közhasznú tevékenységet folytató nonprofit szervezet.

 

Támogatás mértéke:

 • amennyiben nem hátrányos helyzetű területen fejleszt: az összes elszámolható kiadás 60%-a, ha
 • hátrányos helyzetű településen fejleszt: az összes elszámolható kiadás 65%-a;

 

 • Közhasznú nonprofit szervezet esetén az összes elszámolható kiadás 100%.

 

Benyújtási határidő:

2013. 11. 18.

Borszőlőültetvény telepítés támogatása

 

A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.3.6-17 

Mit támogatnak?

Borszőlőültetvény telepítését az egész ország területén. A legkisebb támogatható ültetvényméretnek el kell érni az 0,25 ha-t, a legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,25 ha területnagyságot. A támogatható tevékenység magában foglalja az ültetvény művelésmódjának megfelelő támrendszer kialakítását is.

Kik pályázhatnak? 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 1. Mezőgazdasági termelők, akik igazolják, hogy legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
 2. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Mikortól lehet kérelmet beadni?

Várhatóan 2018.11.02-től 2018.11.30-ig lehet benyújtani a kérelmeket

Mekkora az elnyerhető támogatás?

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke: Közép-Magyarországi régió: 40% (kollektív projekt +10 %, fiatal mezőgazdasági termelő +10 %)

Közép-Magyarországi régión kívüli területek: 50 % (kollektív projekt +10 %, fiatal mezőgazdasági termelő +10 %)

2013. november 05., kedd 09:22

Turisztikai tevékenységek ösztönzése

Turisztikai tevékenységek ösztönzése

52/2012 (VI.8.) VM rendelet alapján EMVA-ból, LEADER HACS közreműködésével:

Célterületei:

 1. célterület: Falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már működő szálláshelyek fejlesztése
 1. célterület: Egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már működő szálláshelyek és szolgáltatásaik fejlesztése (kivétel a Balatoni üdülőkörzet)
 1. célterület: Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely, gyermek-és ifjúsági turizmus
 1. célterület: Szálláshelyhez nem kötődő (agroturisztikai, lovas turisztikai, vadászturisztikai, erdei turizmushoz, horgászturizmushoz, vízi turizmushoz, horgászturizmushoz, vízi turizmushoz, borturizmushoz kapcsolódó épület, építmény kialakításához, bővítéséhez, átalakításához és eszközrendszer fejlesztéséhez
 2.  

Nem igényelhető támogatás:

 • termőföld és ingatlan vásárlásához
 • ingatlan bérleti díjához
 • élő állat vásárlásához
 • gondnoki szolgálat fejlesztéséhez
 • bontott építési anyag beszerzéséhez és beépítéséhez
 • motorral hajtott szárazföldi, vízi, légi közlekedési eszköz vagy sporteszköz beszerzéséhez
 • élelmiszeripari gépek beszerzéséhez
 • konferenciaturizmushoz
 • melegkonyhás vendéglátóhelyhez
 • lóversenypálya, lovas versenyek megrendezésére alkalmas létesítmények kialakítására
 • lőfegyver beszerzéséhez
 • falumegújításban szereplő tevékenységek fejlesztéséhez
 • mikrovállalkozások támogatásában szereplő tevékenységek fejlesztéséhez
 • vidéki örökség megőrzésében szereplő tevékenységek fejlesztéséhez
 • vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi szolgáltató tér kialakításához nyújtott tevékenység fejlesztéséhez
 • sportturisztikai tevékenységhez kötött szolgáltatás vagy létesítmény fejlesztéséhez (különösképp a természetkárosító sportokra..)
 • Gazdaságon belüli fejlesztéshez kizárólag a szálláshelyhez nem kötődő szolgáltatások támogathatóak


Elszámolható kiadások:

 

 • Építési munkák
 • szálláshelyek és szolgáltatásokhoz kötődő gépek beszerzése (kivétel járművek és élelmiszeripari gépek) ÖSSZÉRTÉKÜK NEM HALADHATJA MEG AZ ÖSSZES ELSZÁMOLHATÓ KIADÁS 50%-ÁT!!!
 • horgászturizmus vagy falusi szálláshelynél fa telepítése
 • a szolgáltatás működtetéséhez szükséges minősítési eljárás díja
 • egyéb elszámolható kiadás (külön lista mellékelve)
 • tevékenységet szolgáló szoftver licencek beszerzése
 • EZEK KIZÁRÓLAG ÉPÍTÉSI MUNKÁVAL EGYÜTT TÁMOGATHATÓAK!!!!

 

Támogatás forrása, mértéke:

 

 • Támogatást az összes elszámolható NETTÓ kiadásra számolunk
 • természetes személy, mikro-kis és középvállalkozás, települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, önkorm. társulás, egyházi jogi személy vagy nem közhasznú tevékenységet folytató nonprofit szervezet esetén az elszámolható kiadások:

 

-ha nem hátrányos helyzetű területen fejleszt 60%

-ha hátrányos helyzetű településen fejleszt 65%

 

 • Közhasznú nonprofit szervezet esetén 100%
 • LEADER HACS területenként változó a támogatás mértéke

 

Támogatás feltételei:

 

 • A pályázó természetes személy, mikro-kis vagy középvállalkozás, települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyház lehet
 • Lakóhelye, székhelye, tartózkodási helye, telephelye egy LEADER HACS területére esik
 • 3. célterületre csak valamilyen önkormányzati forma pályázhat
 • Vadászturizmusra csak a fejleszteni kívánt területen vadászati engedéllyel rendelkező személy pályázhat
 • A fejlesztés csak az 5. v. 6. mellékletben szereplő település kül-vagy belterületén hajtható végre (természetes személy esetén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel kell rendelkezzen itt, ha vállalkozás, szervezet, akkor min. telephellyel vagy székhellyel..)
 • Falusi szálláshely, egyéb szálláshely sátortábor esetén a teleknek min. 500 m2-nek kell lennie
 • gyermek-és ifjúsági tábor esetén min. 2000  m2-nek kell lennie
 • Falusi vagy egyéb szálláshely szolgáltatásnál:

 

 1. megfeleljen a 4. mellékletben foglalt felszereltségi követelményeknek
 2. min. 6, max. 16 férőhellyel kell rendelkeznie
 3. saját használatú helységektől elkülönüljön
 4. összkomfortos legyen
 5. területén max. még sátorhelyek, más szálláshely szolgáltatás ne működjön
 6. legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig rendelkezzen üzemeltetési engedéllyel
 7. min. 30 férőhely
 8. min. B kategória
 9. vagy A kategóriás turistaház kell
 10. utolsó kifizetési kérelem végéig be kell szerezni a szükséges igazolványt

 

 • Több ügyfél nem hozhat létre azonos típusú szálláshelyet ugyanazon a területen.
 • Gyermek-és ifjúsági tábor üzemeltetéséhez:
 • Árajánlatot csak a kötelező elemeivel vesznek komolyan (ajánlatot adó cégszerű aláírás..stb.)

 

Kötelezettségek:

 

 • 2 éven belül köteles megvalósítani a beruházást, amennyiben elnyeri a támogatást.
 • A támogatási határozat közlésétől számított 6 hónapon belül köteles a támogatási összeg 10%-val elszámolni kifizetési kérelemben. Nem számolható el egyéb elszámolható kiadás!
 • Utolsó kifizetési kérelmet a beruházás megvalósításának végétől számított legkésőbb 6 hónapon belül köteles benyújtani, de legkésőbb 2015. január 31-ig!
 • Az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított 5 év a fenntartási és üzemeltetési kötelezettség.
 • A fenntartás alatt min. 2 féle szolgáltatást kötelező nyújtania, amelyeket más szolgáltatóval való megállapodás alapján is meg teheti (pl. gasztronómiai és kultúrális értékek megismertetése)
 • Nyilvántartást vezetni a szolgáltatásáról
 • Fenntartani a tagságát a turisztikai szakmai szervezettel
 • Üzemeltetési engedéllyel rendelkezni

 

Benyújtás: 2012. július 1-től július 31-ig a beruházás szerinti illetékes LEADER HACShoz, ha az megszűnt, az MVH-hoz.

Benyújtandó dokumentumok:

Kötelező nyomtatványok (ezeket mi töltjük ki)

Lakcímkártya-másolatot és az ehhez tartozó nyilatkozatot

Együttműködési megállapodás (4 db, ezt neked kellene beszerezned)

Térképmásolat (földhivatalból)

Bérleti szerződés+tulajdonosi hozzájárulás (küldök mintát)

Tervdokumentáció építésről+MVH-kódos költségelés (tervezőtől)

Építési hatóság igazolása, ha nem építési engedély köteles akkor arról, ha engedélyköteles, akkor az engedélyeztetési eljárás megindításáról

TDM igazolás

Szakmai szervezeti tagsági igazolás

Támogatói igazolás (társadalmi felelősségvállalás ponthoz szükséges dokumentum, egy 2 soros, de hivatalos aláírással ellátott igazolás BÁRMILYEN támogatottságról, amelyet a pályázó biztosított)

1. oldal / 2