Töltés...

 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
sehol

sehol (37)

2016. február 05., péntek 13:51

GOMBAHÁZAK-HŰTŐHÁZAK LÉTREHOZÁSA

Írta:

KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE-GOMBAHÁZAK-HŰTŐHÁZAK LÉTREHOZÁSA,

MEGLÉVŐ GOMBAHÁZAK-HŰTŐHÁZAK KORSZERŰSÍTÉSE

 

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA (3.1)

A kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése.

a) új építésű hűtőházak, hűtőtárolók létesítése

b) új gombatermesztő létesítmények építése,

c) új, gombakomposzt előállítására alkalmas komposztüzem létesítése,

d) telepi infrastruktúra fejlesztése (kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek, hűtőtó építése, közművek kiépítése) -kizárólag az a) - c) ponthoz kapcsolódó projekthez kapcsolódóan valósítható meg.

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.

Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek temperált levegőjű létesítményeinek:

- hő technikai adottságainak javítása, hő veszteségének csökkentése. (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hő visszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.)

-  fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése.

-  világítási rendszereinek korszerűsítése.

- technológiai rendszereinek energetikai korszerűsítése (válogató, csomagoló tér, terem, közlekedők, kiszolgáló terek (göngyölegtároló, géptároló, fedett és nyitott rámpák)

Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, szabályozott légterű tárolóként való hasznosítását lehetővé tevő korszerűsítése (gáz tömör szigetelés, tárolóterek ajtóinak cseréje, szabályozott légterű tárolás technológiai berendezéseinek beszerzése/cseréje

Hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek esetében megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

Geotermikus energia hasznosítása:Új termelő kút/rendszer fúrása, felújítása, termálvíz kezelését szolgáló technológiák beszerzése, berendezések korszerűsítése, új berendezések beszerzése. Meglévő rendszer hatékonyság-növelése, puffertartály, kaszkádrendszer, hőszivattyú, szerelvények, vezetékek kiépítése.

Egyéb megújuló energia hasznosítása:Napkollektorok alkalmazása, földhő kinyerésére hőszivattyú alkalmazása, biomassza (mezőgazdaság fő és melléktermék, kertészeti és állattenyésztési melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és egyéb melléktermék felhasználása) használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre (kazánrendszer kiépítése). Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából.

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE

Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult támogatásra:

 • TK benyújtását megelőző, vagy az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben-fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben- legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel kell rendelkezni.
 • TK benyújtást megelőző, vagy ha nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben (fiatal mg-i termelő estében lezárt üzleti évben) az árbevételének legalább 50 %-a mg-i tevékenységből származott. 

Konzorciumok, termelői csoportok, termelői szervezet is jogosult a támogatásra:Minden egyes tag megfelel a fent említett feltételeknek.

Ha TERA alapján nem tudja igazolni az üzemméretet, akkor a székhely, lakhely szerint illetékes megyei kormányhivatal igazolását kell csatolni a TK benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évről.

Állattartó esetén: NÉBIH által nyilvántartott állattartó telepen tartott ENAR nyilvántartásba vett állat számít, és a teljes lezárt üzleti évet nézik. Amennyiben az állatfajnak nincs ENAR bejelentési kötelezettsége: akkor az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei Kormányhivatal hatósági állatorvosának az igazolása szükséges.

NEM RÉSZESÜLHET TÁMOGATÁSBAN:Aki a feltételeknek nem felel meg, illetve jelen kódszámú felhívásban már részesült támogatásban.

TÁMOGATÁSI KÉRELEM BEADÁSA

2016.03.09-2018.03.08.

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, ÖSSZEGE:

EGYÉNI: MAX.: 500 MILLIÓ FT, KOLLEKTÍV: MAX 1 MILLIÁRD FT.

DÉL-ALFÖLD: 50 % + kollektív projekt 10 % +fiatal gazda 10 %.

50 %-os előleg igényelhető.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE

Az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

  • 1.számú melléklet
  • Kapcsolódó általános költségek, például mérnöki díjak, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projektmenedzsment költségek. 2,5 % (2014.01.01-nél ne régebbi számla)
  • Következő immateriális projektek: számítógépes szoftverek megvásárlása, szabadalmak, licenszek, szerzői jogok, és védjegyek vagy eljárások megszerzése.  Összesen támogatási összeg 5 %-a: közbeszerzés-1%, tájékoztatás-0,5 %, műszaki ellenőri szolg.-1%, könyvvizsgálat-0,5 %, projektmenedzsment-2,5 %.
  • 1.ponthoz kapcsolódó szükséges ingatlan vásárlása,a  meghatározott 2 % százalékig.
  • Telepi,infrastrukturális fejlesztés:kerítés kialakítás.15 %- ebből terület előkészítés:2%.
  • 80 %-át legalább teljesíteni kell.

NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE

  • Projekt keretében működési költségek, bér és forgóeszközök vásárlása.
  • TK előtt felmerült költségek, kivéve kapcsolódó általános költségek, például mérnöki díjak, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projektmenedzsment költségek. 2,5 % (2014.01.01-nél ne régebbi számla)
  • saját teljesítés keretében felmerült költségek.

 

2016. február 05., péntek 13:07

ÜVEG-ÉS FÓLIAHÁZAK LÉTESÍTÉSE

Írta:

KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE-ÜVEG- ÉS FÓLIAHÁZAK LÉTESÍTÉSE,

ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL

 

Támogatható tevékenységek bemutatása: (3.1)

Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése:

  • új üvegházak (üvegborítású növényházak) építése; (a)
  • új, fóliaborítású, nagy légterű, blokkrendszerű növényházak (blokkfóliaházak) építése (b);
  • új, nagylégterű, egyhajós hideg hajtató fóliasátrak építése ©;
  • v blokkrendszerű hideg hajtató fóliaházak építése (d);
  • v telepi infrastruktúra fejlesztése (kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek építése, közművek kiépítése) (e). Az e) pontba tartozó létesítmények kialakítása kizárólag az I. tevékenység-csoport a) - d) pontjaihoz kapcsolódó projektként valósíthatók meg, önállóan nem.

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

  • Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak hő technikai adottságainak javítása, hő veszteségének csökkentése.  (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hő visszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.) (a);
  • Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése. (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hő termelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.) (b);
  • Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak világítási rendszerek korszerűsítése. (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.)©,
  • Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak technológiai korszerűsítése (d),
  • Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházakhoz kapcsolódóan temperált levegőjű létesítményeinek (válogató, csomagoló tér, terem, közlekedők, kiszolgáló terek (göngyölegtároló, géptároló, fedett és nyitott rámpák)) technológiai rendszereinek energetikai korszerűsítése (e).

A termesztő berendezésben a technológiai korszerűsítés eredményeképpen elérendő a legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás teljesítésére.

Új vagy meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak esetében megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:

  • Geotermikus energia hasznosítása: Új termelő kút/rendszer fúrása, felújítása, termálvíz kezelését szolgáló technológiák beszerzése, berendezések korszerűsítése, új berendezések beszerzése. Meglévő rendszer hatékonyság-növelése, puffertartály, kaszkádrendszer, hőszivattyú, szerelvények, vezetékek kiépítése.
  • Egyéb megújuló energia hasznosítása: Napkollektorok alkalmazása, földhő kinyerésére hőszivattyú alkalmazása, biomassza (mezőgazdaság fő és melléktermék, kertészeti és állattenyésztési melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és egyéb melléktermék felhasználása) használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre (kazánrendszer kiépítése).
  • Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából.

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE

Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult támogatásra:

  • TK benyújtását megelőző, vagy az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben-fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben- legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel kell rendelkezni.
  • TK benyújtást megelőző, vagy ha nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben (fiatal mg-i termelő estében lezárt üzleti évben) az árbevételének legalább 50 %-a mg-i tevékenységből származott. 

Konzorciumok, termelői csoportok, termelői szervezet is jogosult a támogatásra:Minden egyes tag megfelel a fent említett feltételeknek.

 

Ha TERA alapján nem tudja igazolni az üzemméretet, akkor a székhely, lakhely szerint illetékes megyei kormányhivatal igazolását kell csatolni a TK benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évről.

Állattartó esetén: NÉBIH által nyilvántartott állattartó telepen tartott ENAR nyilvántartásba vett állat számít, és a teljes lezárt üzleti évet nézik. Amennyiben az állatfajnak nincs ENAR bejelentési kötelezettsége: akkor az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei Kormányhivatal hatósági állatorvosának az igazolása szükséges.

TÁMOGATÁSI KÉRELEM BEADÁSA

2016.03.07-2018.03.06.

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, ÖSSZEGE:

EGYÉNI: MAX.: 500 MILLIÓ FT, KOLLEKTÍV: MAX 1 MILLIÁRD FT.

DÉL-ALFÖLD: 50 % + kollektív projekt 10 % +fiatal gazda 10 %.

50 %-os előleg igényelhető.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE

Az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

  • Kapcsolódó általános költségek, például mérnöki díjak, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projektmenedzsment költségek. 2,5 % (2014.01.01-nél ne régebbi számla)
  • Következő immateriális projektek: számítógépes szoftverek megvásárlása, szabadalmak, licenszek, szerzői jogok, és védjegyek vagy eljárások megszerzése.  Összesen támogatási összeg 5 %-a: közbeszerzés-1%, tájékoztatás-0,5 %, műszaki ellenőri szolg.-1%, könyvvizsgálat-0,5 %, projektmenedzsment-2,5 %.
  • 1.ponthoz kapcsolódó szükséges ingatlan vásárlása,a  meghatározott 2 % százalékig.
  • Telepi,infrastrukturális fejlesztés:kerítés kialakítás.15 %- ebből terület előkészítés:2%.

NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE

  • Projekt keretében működési költségek, bér és forgóeszközök vásárlása.
  • TK előtt felmerült költségek, kivéve kapcsolódó általános költségek, például mérnöki díjak, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projektmenedzsment költségek. 2,5 % (2014.01.01-nél ne régebbi számla)
  • saját teljesítés keretében felmerült költségek.

KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE-ÜLTETVÉNYTELEPÍTÉS TÁMOGATÁSÁRA

ÖNTÖZÉS KIALAKÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL


TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

 

 • Ültetvénytelepítés és korszerűsítés, új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények (12 évnél öregebb) felújítása, korszerűsítése, fajtaváltás, művelésmód-váltás
 • A pályázat benyújtásának időpontjáig a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új vagy cserélt ültetvényekben kiépített öntözőrendszer, tápanyag-utánpótlási rendszer, fejlesztése, öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása, víztakarékos öntözési infrastruktúrájának és kapcsolódó műtárgyainak kiépítése

 

Támogatható ültetvényméret: 1 ha.

Legkisebb támogatható táblaméret: 0,5 ha.

Kivéve szamóca, és a spárga, legkisebb támogatható ültetvényméret, és táblaméret: 0,5 ha.

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE

Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult támogatásra:

-          TK benyújtását megelőző, vagy az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben-fiatal mzg termelő esetében lezárt üzleti évben- legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel kell rendelkezni.

Ha TERA alapján nem tudja igazolni az üzemméretet:

-          TK benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évről, a székhely, lakhely szerint illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással kell rendelkeznie.

-          Állattartó esetén: NÉBIH által nyilvántartott állattartó telepen tartott ENAR nyilvántartásba vett állat számít, és a teljes lezárt üzleti évet nézik. Amennyiben az állatfajnak nincs ENAR bejelentési kötelezettsége: akkor az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei Kormányhivatal- Élelmiszerlánc –biztonsági és Földművelésügyi Főosztály hatósági állatorvosának az igazolása szükséges.

-          TK benyújtás megelőző, vagy ha nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben (fiatal mzg termelő estében lezárt üzleti évben) az árbevételének legalább 50 %-a mzg  tevékenységből származott. 

 

Konzorciumok, termelői csoportok, termelői szervezet is jogosult a támogatásra:

Minden egyes tag megfelel a fent említett feltételeknek.

TÁMOGATÁSI KÉRELEM BEADÁSA

2016.03.09-2018.03.08.

Értékelés alapján 100 pont adható. El kell érni a minimum 50 pontot. Üzleti terv: 55 ponton belül a 30 pontot.

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, ÖSSZEGE:

EGYÉNI: MAX.: 75 MILLIÓ FT, KOLLEKTÍV: MAX 150 MILLIÓ FT.

DÉL-ALFÖLD: 50 % + kollektív projekt 10 % +fiatal gazda 10 %.

50 %-os előleg igényelhető.

PROJEKT MEGKEZDÉSE

 • A TK benyújtását megelőzően megkezdett projektek nem támogathatók.
 • A TK benyújtást követő napon saját felelősségre meg lehet kezdeni.
 • Ültetvény felújítása, vízi létesítményekhez kapcsolódó építmények fejlesztése esetében – előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg a beruházás.
 • Tervezési költségek esetén a szerződés, számla nem lehet korábbi, mint 2014.01.01.

PROJEKT VÉGREHAJTÁSA

 • Támogatási okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap.
 • A projekt befejezett, ha utolsó KK-nak is helyt adtak, és az összeg folyósításra került.
 • Tulajdonosoktól nyilatkozat szükséges.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE 

Az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

 1. Ültetvénytelepítés, felújítás (a meghatározott összeghatárig)
 2. Kapcsolódó általános költségek, például mérnöki díjak, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projektmenedzsment költségek. 2,5 % (2014.01.01-nél ne régebbi számla)
 3. Következő immateriális projektek: számítógépes szoftverek megvásárlása, szabadalmak, licenszek, szerzői jogok, és védjegyek vagy eljárások megszerzése.  Összesen támogatási összeg 5 %-a: közbeszerzés-1%, tájékoztatás-0,5 %, műszaki ellenőri szolg.-1%, könyvvizsgálat-0,5 %, projektmenedzsment-2,5 %.
 4. 1.ponthoz kapcsolódó szükséges ingatlan vásárlása,a  meghatározott 2 % százalékig.
 5. Telepi,infrastrukturális fejlesztés:kerítés kialakítás.15 %- ebből terület előkészítés:2%.
 6. Saját kivitelezésben elszámolt munkaművelet. (meghatározott összeghatárig)
 7. Készpénz számla ellenértéke nem haladhatja meg 1,5 millió Ft-ot.
 8. 80 %-át legalább teljesíteni kell.

NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE

 • Projekt keretében működési költségek, bér és forgóeszközök vásárlása.
 • TK előtt felmerült költségek, kivéve kapcsolódó általános költségek, például mérnöki díjak, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projektmenedzsment költségek. 2,5 % (2014.01.01-nél ne régebbi számla)
 • Ha termőre fordulástól számított, 12 évet meghaladja, de a 20 évet nem éri el, ebben az esetben az 1. vagy 3. mellékletben megjelölt, ültetvénykivágásra elszámolható max. költség.

 

2016. február 05., péntek 10:28

MEZŐGAZDASÁGI KISÜZEMEK FEJLESZÉSE

Írta:

MEZŐGAZDASÁGI KISÜZEMEK FEJLESZÉSE

 

Támogatás formája: vissza nem térítendő, egyösszegű átalány jellegű támogatás

Támogatást igénylők köre:

 1. főállású őstermelő, vagy mg-i egyéni vállalkozó, vagy szociális szövetkezet, amennyiben igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári évben a mezőgazdasági üzemmérete 3000-6000 STÉ, vagy ezzel megegyező nettó árbevételt ért el mezőgazdasági termelésből, vagy termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból az előző naptári évben, vagy a megelőző három év átlagában - üzemméret meghatározása 2015 TERA+kormányhivatali igazolással lehetséges –állatoknál nyilvántartásba bejelentett állatok + korm.hiv.ig. alapján;
 2. 10.000 fő alatti településen, vagy 10.000 fő feletti település külterületén a támogatási kérelem benyújtását megelőző év (2015) január 1-jétől életvitelszerű tartózkodási hellyel/székhellyel rendelkezik a pályázó;
 3. MVH reg.szám, bejelentett bankszámlaszám kötelező;

Támogatás igénybevételének általános feltételei:

 • elektronikus felületen részletes üzleti terv benyújtása;
 • támogatást igénylő a támogatás időszak alatt (2016-2020) csak egy alkalommal részesülhet ebben a támogatásban;
 • EMVA-Fiatal mezőgazdasági termelők indulásához igényelhető támogatást igénybe vett természetes személy nem pályázhat erre a kiírásra!
 • egy életvitelszerű tartózkodási helyről csak egy pályázó nyerhet (több kérelem esetén a magasabb pontszámú nyer);
 • tám.kérelem beadása előtt megkezdett projekthez nem igényelhető, utána saját felelősségére megkezdheti;

Területi lehatárolás:

 • ´        pályázat benyújtására csak azokon a településeken van lehetőség, ahol a népesség 10 ezer főnél kevesebb, vagy a 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei;
 • ´        nem jogosult a fenti jellemzők ellenére sem: Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó települések.

Kötelezettségek:

  • támogatási döntéstől számított 9 hónapon belüli a projekt végrehajtásának megkezdése;
  • támogatási döntéstől számított 6 hónapon belül első kifizetési kérelem benyújtása;
  • 4. év végére a mezőgazdasági üzemmérete legalább 6000 STÉ-nek kell lennie, vagy az Annex 1 termék feldolgozásából származó bevétel meg kell haladja a 6000 eurót.
  • kötelező képzésen való részvétel a támogatási döntéstől követő 24 hónapon belül.

Keretösszeg: 14 milliárd forint

Pályázatok várható száma: 3017 db

Támogatás összege: 15.000 eurónak megfelelő forintösszeg  - 4,5 millió Ft (két részletben nyújtható)

Elszámolható költségek: a kedvezményezett nem köteles elszámoláshoz/támogatás igényléséhez benyújtani a költség felmerülését alátámasztó dokumentumot (számla).

Mérföldkövek: a projekt végrehajtása során 2 mérföldkövet szükséges tervezni:

-          6 hónapon belül kifizetési kérelem benyújtása a támogatási összeg 75%-ára

-          legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével a támogatási összeg fennmaradó 25%-ra vonatkozó kifizetési kérelem benyújtása

Projekt megvalósításának időtartama: max. a támogatói okirat kézbesítésétől számított 48 hónap (4 év)

Pályázat benyújtása: 2016.03.21.-től 2018.03.20-ig (szakaszos elbírálás)első szakasz zárása 2016.04.22.

KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE

GYÓGY-ÉS FŰSZERNÖVÉNY TERMESZTÉS FEJLESZTÉSE

 

Támogatás formája: vissza nem térítendő tőketámogatás

Támogatást igénylők köre:

 • Mezőgazdasági termelő:

-          aki a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben legalább 6000 euró STÉ mg-i üzemmérettel rendelkezik,

-          és azévi árbevételének legalább 50%-a mg-i tevékenységből származott.

 • Konzorcium
 • Termelői csoport, termelői szervezet, amennyiben minden tag megfelel a fent említett kritériumnak.

Támogatható tevékenységek:

Évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése:

 1. új cserjés ültetvény telepítése,
 2. új nem cserjés ültetvény telepítése,
 3. meglévő cserjés (meghatározott kort meg nem haladó korú) típusú ültetvény területének növelése,
 4. meglévő cserjés (mehatározott kort meghaladó) ültetvény faj- vagy fajtaszerkezetének korszerűsítése (ültetvénycsere),
 5. támrendszer kialakítása, felújítása,
 6. gyomnövekedést gátló talajtakarás kialakítása, felújítása,
 7. kerítés kialakítása, felújítása telepítés esetén.

Támogatás összege:

-          egyéni projekt esetén maximum 50 millió Ft,

-          kollektív projekt esetén maximum 100 millió Ft.

Támogatás mértéke: Dél- Alföldi régió: 50% (kollektív projekt +10%, fiatal gazda +10%)

 

Előleg: 50% (ebben az esetben az előleggel megegyező összegű biztosítékot kell nyújtani)

Önerő: természetes személy esetében az önerő rendelkezésre állásáról elegendő nyilatkozni

Mérföldkövek: a projekt végrehajtása során 1-4 mérföldkövet szükséges tervezni:

 

Projekt megvalósításának időtartama: max. a támogatói okirat kézbesítésétől számított 24 hónap

 

Pályázat benyújtása: 2016.03.03.-tól 2018.03.02-ig (szakaszos elbírálás)

első szakasz zárása 2016.április 11.

 

Támogatás igénybevételének általános feltételei, kötelezettségek:

 

  • támogatás megkezdett projekthez nem igényelhető,
  • 6 hónapon belül a támogatási összeg 10%-ával el kell számolni, 24 hónapon belül pedig a teljes összeggel,
  • legkisebb támogatható terület 0,5 ha (legkisebb parcella 0,25 ha),
  • az ültetvényekre meghatározott művelésben tartási kötelezettség van,
  • szaporítóanyag típusa: nem cserjésnél legalább standart minősítésű, cserjésnél CAC. kategóriájú, vagy erdészeti szaporítóanyag szállítói származási bizonylattal és növényútlevéllel rendelkező,
  • üzleti terv benyújtása (elektronikus úton, 50 millió ft teljes projektötlet felett részletes)
  • adatszolgáltatási kötelezettség,
  • támogatási kérelemhez a telepítési engedélyezési eljárás megindításáról szóló dokumentumot csatolni kell, az engedélyt az első kifizetési kérelemhez csatolni kell,
  • környezeti hatástanulmányt szükség szerint az első kifizetési kérelemhez csatolni kell,
  • gazgálkodási napló vezetése papír alapon vagy elektronikusan,
  • telepítési napló vezetése (telepítési engedély v. telepítési terv szerint),
  • támogatási kérelemhez 3 árajánlat benyújtása szükséges,
  • fenntartási kötelezettség alatt a Támogató előzetes jóváhagyásával adható el illetve bérbe,
  • cserjés típusú ültetvény termőre fordulását az MVH-nak be kell jelenteni.
  • vállalt foglalkoztatotti létszám fenntartása,

 

Pályázatok várható száma: 4800 db

 

Elszámolható költségek:

  • Ültetvénytelepítés esetén: terület-előkészítés, tápanyagfeltöltés, szaporítóanyag-beszerzés, telepítés, talaj-növényi analízis vizsgálat, kerítés kialakítása (ültetés esetén), támrendszer kialakítása, talajtakaró kialakítása (gyomnövekedést gátló)
  • Fajtaváltás esetén: ültetvény felszámolása, kivágása, terület-előkészítés, tápanyagfeltöltés, pótlás, fajtaváltáshoz szaporítóanyag-beszerzés, telepítés talaj- és növényi analízis vizsgálat, kerítés kialakítása, támrendszer kialakítása, gyomnöv.gátló talajtakaró kialakítása.
  • Ezekhez kapcsolódó általános költségek: mérnöki díjak, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projektmenedzsment költségek.
  • Számítógépes szoftverek megvásárlása, szabadalmak, licencek stb.
  • Ingatlanvásárlás 2%-ig.
  • Kivágásra akkor adható támogatás, ha a felszámolásra a támogatási kérelem benyújtása után kerül sor.

A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése

VÉDETT ŐSHONOS ÁLLATFAJTÁK

SZARVASMARHAFÉLÉK

magyar szürke szarvasmarha

magyarházibivaly

gidrán

hucul

kisbéri félvér

lipicai

furioso-northstar

nóniusz

magyar hidegvérű

shagya arab

SZAMÁR

magyar parlagi szamár

SERTÉS

szőke mangalica

fecskehasú mangalica

vörös mangalica

JUH

hortobágyi (magyar) racka

gyimesi racka

tejelő cigája

cigája

cikta

KECSKE

magyar parlagi kecske

TYÚK

sárga magyar tyúk

kendermagos magyar tyúk

fehér magyar tyúk

fogolyszínű magyar tyúk

fehér erdélyi kopasznyakú tyúk

fekete erdélyi kopasznyakú tyúk

kendermagos erdélyi kopasznyakú tyúk

GYÖNGYTYÚK

magyar parlagi gyöngytyúk

LÚD

fodros tollú magyar lúd

magyar lúd

KACSA

fehér magyar kacsa

tarka magyar kacsa

PULYKA

bronz pulyka

réz pulyka

VESZÉLYEZTETT MEZŐGAZDASÁGI ÁLLATFAJTÁK

SZARVASMARHA

magyar tarka szarvasmarha

JUH

magyar merinó

Kizáró tényező, amennyiben a lent említett rendelet bármelyikéről támogatási határozattal rendelkezik:

17/2012. (II. 29.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről

38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

 1. Fajtatiszta-az adott fajtatörzskönyvébe sorolt-magyar szürke szarvasmarha és magyar tarka esetén „A” főtörzskönyvbe sorolt, és a fajta fenntartásáért felelős tenyésztőszervezeti igazolásával rendelkező nőivarú egyedeket, illetve baromfifélék esetében vegyes ivarú állományt tart.
 2. Saját tenyésztésben, Magyarországon tartja.
 3. Támogatási kérelem első napján rendelkezik:
 • szarvasmarhafélék, bivaly és lófélék esetében fajtánként 1 egyed,
 • juh, kecske és sertés esetében fajtánként 10 egyed, valamint
 • baromfifélék esetében fajtánként 20 egyed

a minimális nőivarú állatlétszám.

 1. Baromfifélék esetében mindkét ivar támogatható, viszont:
 • tyúkfélék esetében hímivar max. 20  %.
 • gyöngytyúk esetében hímivar max. 25 %
 • pulyka, lúd, kacsa esetében hímivar max 30 %.
 1. TIR-ben legkésőbb a kötváll. időszak első napjától: 2016.01.01 illetve 2017.01.01 állattartóként szerepel.
 2. A fajta fenntartásáért felelős tenyésztőszervezet tenyésztési programjában foglaltakat (pl. párosítási tervek stb.) maradéktalanul betartja.
 3. A tenyésztőszervezet tenyésztési programjában meghatározott naprakész tenyésztési dokumentációt vezet a tenyésztési program végrehajtásáról. A tevékenységet legkésőbb 1 héten belül rögzíteni kell.
 4. Állatmozgások nyomon követése 5 éves időtartalma alatt biztosított.
 5. Kezdeti életkor kikötés:
 • ló, szamár: 1 éves,
 • juh, kecske 6 hónapos,
 • magyar szürke szarvasmarha 3 éves,
 • magyartarka szarvasmarha 2 éves,
 • bivaly 2 éves,
 • sertés 9 hónapos,
 • baromfifélék esetében 180 napos.
 1. Lófélék esetében a támogatási időszak végéig, támogatott tenyészkancánként legalább 1, azonosított csikó törzskönyveztetése és az adatbázisba történő bejelentse szükséges.
 2. Magyar szürke szarvasmarha esetében további előírás, hogy támogatási évente a támogatott tehénállomány legalább 40 %-nak legyen fajtatiszta ellése.
 3. Állatállományt 5 évig fenn kell tartani.
 4. Az MVH ellenőriz évente.
 5. Monitoring adatszolgáltatási kötelezettség.

I. Támogatható tevékenységek: TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységek (kivéve TEÁOR 109 takarmánygyártás és TEÁOR 1102 szőlőbor termelés) fejlesztésére:

A) TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS: a mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztések az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyság növelése érdekében.

  • gépbeszerzés, új technológiai rendszerek, kapacitások kialakítása;
  • anyagmozgatás, raktározás, csomagolás technológiai fejlesztése;
  • termeléshez, vállalatirányításhoz, belső nyilvántartási-, és vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök, szoftverek beszerzése;
  • a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.

B) KÖRNYEZETI ERŐFORRÁS HATÉKONYSÁGÁNAK FEJLESZTÉSE:

  1. Energiahatékonyság javítása (hőszigetelés, nyílászáró csere, hővisszanyerő szellőzés, fűtés-,hűtéskorszerűsítés, melegvíz rendszerkorszerűsítés, hulladékhasznosítási lehetőségek kiaknázása, világítási rendszerek korszerűsítése stb.)
  2. Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek (hulladékkezelés hatékonyságának javítása, szennyvízkezelés fejlesztése, csomagolás korszerűsítés, technológiai veszteségek minimumra való csökkentése, erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodáshoz szükséges mérő-, ellenőrző és regisztráló rendszerek kiépítése, fejlesztése.
  3. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (fűtési/hűtési, használt melegvíz, termelési folyamat hőigényének kielégítése, villamosenergia termelés megújuló energiaforrással való pótlása: napkollektor-, szilárd biomassza, hőszivíttyús rendszerek, biogáz, napelemes rendszer stb.)

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

Projekt előkészítés, mérnöki feladatok, projektmenedzsment, egyéb szolgáltatások, infrastrukturális beruházások, ingatlan beruházás.

Különösen nem támogatható tevékenységek:

-          borászati termékek előállítását, kiszerelését és tárolását célzó tevékenység;

-          takarmánygyártást célzó tevékenység.

Támogatás igénylők köre:

 1. mezőgazdasági termelő, akinek az előző lezárt üzleti év árbevételének 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik, és tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul
 2. mikro- és kisvállalkozás, amely utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik, Annex I. termék feldolgozásával foglalkozik és a támogatott tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő (kivéve halászati termék)

BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2016. február 15.- 2018. február 15.

Benyújtás módja: www.mvh.gov.hu elektronikus felületen

Támogatás mértéke, összege: maximum 500 millió Ft, az összes elszámolható kiadás 50%-a (Dél-Alföld)

Elszámolható költségek köre:

-          fejlesztés költségei,

-          mérnöki díjak, tanácsadói és projektmenedzsment költségek, hatósági díjak,

-          szabadalmi jogok, licenszek, szoftverek díjai.

Elszámolható költségek mértéke, aránya:

Általános költségek és immateriális javak    5%

´        közbeszerzési eljárások lefolytatása 1%

´        tájékoztatás, nyilvánosság             0,5%

´        műszaki ellenőri szolgáltatás           1%

´        könyvvizsgálat                             0,5%

´        projektmenedzsment                   2%

Ingatlan vásárlás                                    2%

Nem elszámolható költségek:

-          a szinten tartást szolgáló tárgyi eszk.,immat.javak költsége;

-          olyan eszköz, amelyre már más támogatást bárki igénybe vett;

-          olyan eszköz, melyet nehéz helyzetben lévő, vagy csődeljárás/felszámolás alatt lévő beruházótól szereztek be;

-          személygépkocsi;

ÖNERŐ IGAZOLÁSA

Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor kell igazolni (kivéve természetes személy esetében, ott elég nyilatkozni). Önerő lehet pl.: számlapénz, bankbetét, értékpapír, bankhitel, tagi kölcsön, magánkölcsön, támogatás stb.

2015. szeptember 22., kedd 06:25

AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI PROGRAM

Írta:

A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EMVA TÁRSFINANSZÍROZÁSSAL MEGVALÓSULÓ

AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI PROGRAM

 

A projekt 2016.01.01-2020.12.31-ig tart.

Támogatási kérelem elektronikus úton történő benyújtására: 2015.11.01-2015.12.01. között van lehetőség.

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékletek- jpg vagy pdf formátumban elektronikus úton, a támogatási kérelem részeként- szükséges csatolni:

  • Hatósági bizonyítvány (földművelésügyi igazgatóság) az ültetvény életkoráról az ültetvény földhasználati kategória esetében a „hagyományos gyümölcsös fenntartása” előírás választása kivételével (dió, szelídgesztenye, szőlő kivételével a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem több, mint 20 év).
  • GPS koordinátákat.

A támogatási kérelem benyújtása során az értékelési szempontokhoz – amennyiben releváns- mellékelni kell:

  • családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló határozat;
  • végzettséget igazoló oklevél/bizonyítványt (felsőfok: 4 pont, középfok. 2 pont);
  • gazdasági társaság alkalmazottjának munkaszerződését, amennyiben az alkalmazott végzettséget igazoló oklevél/bizonyítvány kerül benyújtásra;
  • szaktanácsadó által kiállított igazolást, melyen igazolja, hogy az előírások a közreműködésével kerültek összeállításra (4 pont);
  • őshonos és veszélyeztetett állatok tartása esetén a tenyésztő szervezeti igazolást. (gyep: 7 pont, szántó: 2 pont, ültetvény: 0 pont)

 

Kötelezettségvállalások

Általános követelmények:

  • A kötelezettségvállalási időszak kezdete minden esetben 2016.01.01.
  • Gazdálkodási naplóvezetési kötelezettségek;
  • 2016.12.31-ig agrár-környezetgazdálkodási képzésen részt venni;
  • Egy tábla területe legalább 0,25 ha, és az összterületnek min. 1 ha el kell érnie.
  • NÉBIH-ez az adott évet követő év január 1-március 1. között elektronikus napló, tápanyag-gazdálkodási tervek beküldési kötelezettség.
  • Monitoring adatszolgáltatási kötelezettség.
  • Ültetvény kivágására és újratelepítésére nincs lehetőség, esetleges kivágás, kizárással jár.
  • Földhasználat megléte, szűkített talajminta kötelező.

 

Választható különleges követelmények:

Ültetvény:

  • 5 évnél nem régebbi talajvizsgálati eredményekkel kell rendelkezni szűkített vagy választható előírásként bővített talajvizsgálati eredménnyel, és talajvizsgálati eredménynek folyamatosan lennie kell, legkésőbb december 31-ig.
  • Levélanalízis előírás választásakor, minden évben végeztetni kell a levélanalízist. 
  • A támogatási kérelem időszakában már eltelepített ültetvény támogatható, a még nem termő ültetvény is támogatható.
  • Fa- illetve tőkehiány a 10 %-ot nem haladhatja meg.
  • Felhagyott szőlőültetvények nem jogosultak támogatásra.
  • Madárodú elhelyezése: ültetvény területén vagy közvetlen környezetében kell elhelyezni, a szélső soroktól legfeljebb 100 méteres távolságban.

Szántó:

  • 5 évnél nem régebbi talajvizsgálati eredményekkel kell rendelkezni szűkített vagy választható előírásként bővített talajvizsgálati eredménnyel, és talajvizsgálati eredménynek folyamatosan lennie kell, legkésőbb december 31-ig.

Zöldugarra vonatkozó szabályok:

  • ugaroltatás ideje alatt tilos a műtrágya és növényvédőszer alkalmazása.
  • Kaszálást vagy szárzúzást legalább 10 cm magas tarló hagyása mellett lehet végezni.
  • Zöldugart 07.30. után lehet feltörni, a növényi részek talajba forgatásával.
  • Zöldugaron tilos gazdasági haszonállattal legetetni és magot fogni.
  • Termesztett növényeknek csak méhészeti és zöldtrágyázási célú felhasználása lehetséges.

Pihentetet terület nem vehető figyelembe zöldugarként.

  • Zöldtrágyanövény termesztése, és zöldtrágyázás megvalósítása másodvetésben is történhet.
  • Ahol szálas pillangós takarmánynövények termesztése történik, ott a kötelezően előírt zöldtrágyázás, és középmélylazítás alól mentesülnek.
  • Szántóterületen előírás a zöldtrágyázás, a munkavégzést minimum 5 nappal korábban be kell jelenteni.
  • Valamint előírás a középmélylazítás, a munkálat elvégzését követő 15 napon belül kell bejelenteni.
  • Istállótrágya, baktériumtrágya kijuttatása esetén a munkavégzést követő 15 napon belül jelenteni kell.
  • Vetésszerkezetnél csak a főnövényt kell figyelembe venni.  (Vis mayor esetén, ha pihentetet területet jelentenek, akkor egyéb kultúraként kerülnek figyelembe vételre. )
  • Környezetkímélő növényvédőszer-hatóanyagok alkalmazhatók.
  • Méhlegelő szegély fenntartása előírás esetében a méhlegelőt virágzás végéig fenn kell tartani. 

Nádas:

Ingatlan nyilvántartás alapján nádas művelési ágú földterület támogatható.

Gyep:

  • Legeltetés esetén nyilvántartási kötelezettségnek eleget kell tenni.
  • Nyilvántartásban a legeltethető állatállomány tartójaként folyamatosan szerepel, valamint eleget tesz az ENAR rendszerben , az állatállományra vonatkozó bejelentési kötelezettségeknek.
  • Pásztoroló vagy szakaszolt legeltetés kell alkalmazni. 

 

Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok

  • Irányító Hatóság előzetes jóváhagyása szükséges.
  • Kötelezettségátadásra a támogatási időszak első évében jogutódlás és vis mayor esetek kivételével nincs lehetőség.
  • Jogutódlás és vis mayor esetek kivételével egyszer adható át.
  • Kötelezettségátadásnál minden kötelezettség az átvevőt terheli, esetleges meg nem felelést is átvállalja.

Kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmek beadásának határideje a következő a vis mayor esetek kivételével:

 • 2017., azaz a második év vonatkozásában: 2016. december 31.;
 • 2018., azaz a harmadik év vonatkozásában: 2017. december 31.;
 • 2019., azaz a negyedik év vonatkozásában: 2018. december 31.;
 • 2020., azaz az ötödik év vonatkozásában: 2019. december 31.

 

Visszavonás szabályai

MVH-tól lehet kérelmezni:

  • a teljes támogatási kérelem visszavonását,
  • a teljes tematikus előíráscsoport visszavonását, valamint
  • a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület visszavonását.

Visszavonással a támogatási jogosultság megszűnik, és az eddig felvett támogatási összeg jogosulatlanul felvett támogatásnak minősül, vissza kell fizetni.

A kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területtől kisebb terület kizárólag az alábbi esetekben vonható vissza:

  • a kötelezettségvállalás fennmaradó időtartamára vonatkozó vis maior esetek;
  • a földhasználat írásban történő felmondása az NFA, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagy a Nemzeti Park Igazgatóság által.

A támogatási időszak folyamán – jogutódlás és vis maior esete kivételével – a visszavonásra vonatkozó kérelem beadási határidők az alábbiak:

  • a 2017., azaz a második naptári év vonatkozásában: 2016. december 31.;
  • a 2018., azaz a harmadik naptári év vonatkozásában: 2017. december 31.;
  • a 2019., azaz a negyedik naptári év vonatkozásában: 2018. december 31.;
  • a 2020., azaz az ötödik naptári év vonatkozásában: 2019. december 31.

Visszavonás után, ha az összterület tematikus előírás csoportonként nem éri el az 1 ha-t, a fennmaradó terület is kizárásra kerül, kivéve vis mayor ok.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a támogatást igénylő nem rendelkezik jogszerű földhasználattal a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület teljes egészére, a teljes kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület kizárásra kerül a támogatásból, a támogatási jogosultság megszűnik.

Támogatás célja:

A mezőgazdasági termelő tevékenységet végzők korösszetételének - a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásával összehangolt - javítására, az elaprózódott birtokszerkezet ésszerű koncentrálódásának elősegítésére és a gazdaságok átlagos méretének növeléséhez jövedelempótló típusú támogatást lehet igényelni.

 

Pályázók köre:

 • egyéni vállalkozó vagy mezőgazdasági őstermelő (átadó gazdálkodó), ha mezőgazdasági termelő tevékenységet végez, továbbá
 • az átadó gazdálkodó munkavállalója.

 

A támogatás mértéke:

Az átadó gazdálkodó által igénybe vehető támogatás összege:

 • 1 EUME érték esetén havonta a tárgyhónap első napján irányadó kötelező legkisebb munkabér 25%-a,
 • minden további megkezdett EUME érték után a legkisebb munkabér összegének 10%-ával növelni kell.

Az átadó gazdálkodó által igénybe vehető támogatás összege nem haladhatja meg a tárgyhónap első napján irányadó kötelező legkisebb munkabér 200%-át.

 

A támogatás igénybevételének feltételei:

A gazdaságot olyan természetes személy (átvevő) veheti át, aki

 • egyéni vállalkozóként az egyéni vállalkozói nyilvántartásban főtevékenységként bejegyzett mezőgazdasági termelő tevékenységet végez vagy kíván végezni, és e tevékenységet legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásáig megkezdi,
 • a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem tölti be a 40. életévét,
 • mezőgazdasági szakképesítéssel, vagy a fiatal gazda pályázatban felsorolt képzések keretében szerzett végzettségek valamelyikével rendelkezik,
 • az átvételt a gazdaság méretének növelése céljából valósítja meg.

Átadó gazdálkodóra vonatkozó feltételek:

 • a támogatási kérelem benyújtásakor betöltötte az 55. életévét, és nem éri el a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt;
 • nem részesül saját jogú nyugellátásban;
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző tíz év során mezőgazdasági tevékenységet folytatott;
 • a támogatási kérelem benyújtásakor legalább 3 hektár termőföldön gazdálkodik, amelyre vonatkozóan a földhasználati jogát földhasználati nyilvántartás alátámasztja;
 • az átadással érintett gazdaság eléri legalább az 1 európai méretegység (a továbbiakban: EUME) értéket.

A támogatás legfeljebb 7 éven keresztül nyújtható.

Támogatás célja:

A Natura 2000 területen, illetve az EMVA AKG-ba bevont területen olyan beruházás megvalósítása, melyek a területek természeti értékét növelik, a biodiverzitás fejlesztését elősegítik, valamint az AKG és Natura 2000 támogatás feltételeinek betartását elősegítik.

Pályázók köre:

A támogatás igénybevételére az a kérelmező jogosult, aki:

-        a tervezett beruházással érintett területre vonatkozóan AKG támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó határozattal rendelkezik, illetve

-        Natura 2000 terület olyan földhasználója, feltéve, hogy a területileg érintett nemzeti park igazgatóság igazolja a tervezett beruházás magas természetvédelmi értékét az adott területen.

 

Támogatás összege, mértéke

Földhasználati intézkedéseknél az elszámolható kiadások 100%-a, de legfeljebb:

a) sövénytelepítés esetén 300 eurónak megfelelő forintösszeg/100 folyóméter;

b) mezővédő fásítás esetén 800 eurónak megfelelő forintösszeg/100 folyóméter;

c) füves mezsgye létesítése esetén 30 eurónak megfelelő forintösszeg/100 folyóméter;

d) ültetvény sorközgyepesítése esetén 310 eurónak megfelelő forintösszeg/ha;

e) környezetvédelmi célú gyeptelepítés esetén 310 eurónak megfelelő forintösszeg/ha;

f) természetvédelmi célú gyeptelepítés esetén 310 eurónak megfelelő forintösszeg/ha;

g) rovarteleltető bakhát létesítése esetén 30 eurónak megfelelő forintösszeg/100 folyóméter.

Eszközbeszerzés esetén az elszámolható kiadások 100%-a, de legfeljebb:

a) kerítések esetében: 315 eurónak megfelelő forintösszeg/100 folyóméter;

b) madárvédelmi berendezések esetében az egyes berendezési típusokra megállapított euró összegnek megfelelő forintösszeg /berendezés.

 

Támogatott tevékenység:

Földhasználati intézkedések körében igénybe vehető támogatások: (terület-előkészítés; tápanyag-utánpótlás; szaporítóanyag-beszerzés és -tárolás; telepítés, egyéb elsz. kiadások)

1. Első kivitel:

- mezővédő fásítás,

- sövénytelepítés;

2. Gyeptelepítés:

- füves mezsgye telepítése (csak mezővédő fásításhoz és/vagy sövénytelepítéshez kapcsolódóan),

- ültetvény sorközgyepesítése,

- természetvédelmi célú gyeptelepítés,

- környezetvédelmi célú gyeptelepítés;

3. Rovarteleltető bakhát létesítése gyeptelepítéssel.

Eszközbeszerzésekre igénybe vehető támogatások: (eszköz bekerülési költsége;alapanyag költsége; terület-előkészítés költsége; létesítés költsége; egyéb elsz. kiadások)

1. gyepterület hasznosítása során alkalmazható természetes alapanyagú kerítés kialakítása,

     2. természetes alapanyagú madárvédelmi berendezések létesítése.

1. oldal / 3