Töltés...

 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
sehol

sehol (6)

Turisztikai tevékenységek ösztönzése

52/2012 (VI.8.) VM rendelet alapján EMVA-ból, LEADER HACS közreműködésével:

Célterületei:

 1. célterület: Falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már működő szálláshelyek fejlesztése
 1. célterület: Egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már működő szálláshelyek és szolgáltatásaik fejlesztése (kivétel a Balatoni üdülőkörzet)
 1. célterület: Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely, gyermek-és ifjúsági turizmus
 1. célterület: Szálláshelyhez nem kötődő (agroturisztikai, lovas turisztikai, vadászturisztikai, erdei turizmushoz, horgászturizmushoz, vízi turizmushoz, horgászturizmushoz, vízi turizmushoz, borturizmushoz kapcsolódó épület, építmény kialakításához, bővítéséhez, átalakításához és eszközrendszer fejlesztéséhez
 2.  

Nem igényelhető támogatás:

 • termőföld és ingatlan vásárlásához
 • ingatlan bérleti díjához
 • élő állat vásárlásához
 • gondnoki szolgálat fejlesztéséhez
 • bontott építési anyag beszerzéséhez és beépítéséhez
 • motorral hajtott szárazföldi, vízi, légi közlekedési eszköz vagy sporteszköz beszerzéséhez
 • élelmiszeripari gépek beszerzéséhez
 • konferenciaturizmushoz
 • melegkonyhás vendéglátóhelyhez
 • lóversenypálya, lovas versenyek megrendezésére alkalmas létesítmények kialakítására
 • lőfegyver beszerzéséhez
 • falumegújításban szereplő tevékenységek fejlesztéséhez
 • mikrovállalkozások támogatásában szereplő tevékenységek fejlesztéséhez
 • vidéki örökség megőrzésében szereplő tevékenységek fejlesztéséhez
 • vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi szolgáltató tér kialakításához nyújtott tevékenység fejlesztéséhez
 • sportturisztikai tevékenységhez kötött szolgáltatás vagy létesítmény fejlesztéséhez (különösképp a természetkárosító sportokra..)
 • Gazdaságon belüli fejlesztéshez kizárólag a szálláshelyhez nem kötődő szolgáltatások támogathatóak


Elszámolható kiadások:

 

 • Építési munkák
 • szálláshelyek és szolgáltatásokhoz kötődő gépek beszerzése (kivétel járművek és élelmiszeripari gépek) ÖSSZÉRTÉKÜK NEM HALADHATJA MEG AZ ÖSSZES ELSZÁMOLHATÓ KIADÁS 50%-ÁT!!!
 • horgászturizmus vagy falusi szálláshelynél fa telepítése
 • a szolgáltatás működtetéséhez szükséges minősítési eljárás díja
 • egyéb elszámolható kiadás (külön lista mellékelve)
 • tevékenységet szolgáló szoftver licencek beszerzése
 • EZEK KIZÁRÓLAG ÉPÍTÉSI MUNKÁVAL EGYÜTT TÁMOGATHATÓAK!!!!

 

Támogatás forrása, mértéke:

 

 • Támogatást az összes elszámolható NETTÓ kiadásra számolunk
 • természetes személy, mikro-kis és középvállalkozás, települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, önkorm. társulás, egyházi jogi személy vagy nem közhasznú tevékenységet folytató nonprofit szervezet esetén az elszámolható kiadások:

 

-ha nem hátrányos helyzetű területen fejleszt 60%

-ha hátrányos helyzetű településen fejleszt 65%

 

 • Közhasznú nonprofit szervezet esetén 100%
 • LEADER HACS területenként változó a támogatás mértéke

 

Támogatás feltételei:

 

 • A pályázó természetes személy, mikro-kis vagy középvállalkozás, települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyház lehet
 • Lakóhelye, székhelye, tartózkodási helye, telephelye egy LEADER HACS területére esik
 • 3. célterületre csak valamilyen önkormányzati forma pályázhat
 • Vadászturizmusra csak a fejleszteni kívánt területen vadászati engedéllyel rendelkező személy pályázhat
 • A fejlesztés csak az 5. v. 6. mellékletben szereplő település kül-vagy belterületén hajtható végre (természetes személy esetén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel kell rendelkezzen itt, ha vállalkozás, szervezet, akkor min. telephellyel vagy székhellyel..)
 • Falusi szálláshely, egyéb szálláshely sátortábor esetén a teleknek min. 500 m2-nek kell lennie
 • gyermek-és ifjúsági tábor esetén min. 2000  m2-nek kell lennie
 • Falusi vagy egyéb szálláshely szolgáltatásnál:

 

 1. megfeleljen a 4. mellékletben foglalt felszereltségi követelményeknek
 2. min. 6, max. 16 férőhellyel kell rendelkeznie
 3. saját használatú helységektől elkülönüljön
 4. összkomfortos legyen
 5. területén max. még sátorhelyek, más szálláshely szolgáltatás ne működjön
 6. legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig rendelkezzen üzemeltetési engedéllyel
 7. min. 30 férőhely
 8. min. B kategória
 9. vagy A kategóriás turistaház kell
 10. utolsó kifizetési kérelem végéig be kell szerezni a szükséges igazolványt

 

 • Több ügyfél nem hozhat létre azonos típusú szálláshelyet ugyanazon a területen.
 • Gyermek-és ifjúsági tábor üzemeltetéséhez:
 • Árajánlatot csak a kötelező elemeivel vesznek komolyan (ajánlatot adó cégszerű aláírás..stb.)

 

Kötelezettségek:

 

 • 2 éven belül köteles megvalósítani a beruházást, amennyiben elnyeri a támogatást.
 • A támogatási határozat közlésétől számított 6 hónapon belül köteles a támogatási összeg 10%-val elszámolni kifizetési kérelemben. Nem számolható el egyéb elszámolható kiadás!
 • Utolsó kifizetési kérelmet a beruházás megvalósításának végétől számított legkésőbb 6 hónapon belül köteles benyújtani, de legkésőbb 2015. január 31-ig!
 • Az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított 5 év a fenntartási és üzemeltetési kötelezettség.
 • A fenntartás alatt min. 2 féle szolgáltatást kötelező nyújtania, amelyeket más szolgáltatóval való megállapodás alapján is meg teheti (pl. gasztronómiai és kultúrális értékek megismertetése)
 • Nyilvántartást vezetni a szolgáltatásáról
 • Fenntartani a tagságát a turisztikai szakmai szervezettel
 • Üzemeltetési engedéllyel rendelkezni

 

Benyújtás: 2012. július 1-től július 31-ig a beruházás szerinti illetékes LEADER HACShoz, ha az megszűnt, az MVH-hoz.

Benyújtandó dokumentumok:

Kötelező nyomtatványok (ezeket mi töltjük ki)

Lakcímkártya-másolatot és az ehhez tartozó nyilatkozatot

Együttműködési megállapodás (4 db, ezt neked kellene beszerezned)

Térképmásolat (földhivatalból)

Bérleti szerződés+tulajdonosi hozzájárulás (küldök mintát)

Tervdokumentáció építésről+MVH-kódos költségelés (tervezőtől)

Építési hatóság igazolása, ha nem építési engedély köteles akkor arról, ha engedélyköteles, akkor az engedélyeztetési eljárás megindításáról

TDM igazolás

Szakmai szervezeti tagsági igazolás

Támogatói igazolás (társadalmi felelősségvállalás ponthoz szükséges dokumentum, egy 2 soros, de hivatalos aláírással ellátott igazolás BÁRMILYEN támogatottságról, amelyet a pályázó biztosított)

Szőlőültetvények szerkezetátalakítása és átállítása

szolo001Benyújtási határidő: 2013.november 2-30.

Támogatási célok:

Az intézkedés célja, hogy elősegítse a szőlő- és bortermelésnek az ágazat keresleti-kínálati viszonyaihoz történő igazítását, az ültetvények korszerűsítését, valamint a termelők versenyképességének javítását.

 

Pályázók köre:

Az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki/amely a szerkezetátalakításban részesíteni kívánt ültetvény használója.

 

Támogatás igénybevételének feltételei:

 • a telepítendő tőszám legalább évben 3500 tő/ha;
 • a telepítendő terület termőhelyi kataszteri pontértéke a 200 pontértéket meghaladja;
 • a kialakítható sortávolság 1 méter - 3,2 méter közötti;
 • a telepítés 2012/2013-es borpiaci évben vagy az után történt/történik;
 • a megelőző 10 borpiaci évben szerkezetátalakítási támogatás kifizetése nem történt az adott területre vonatkozóan;
 • van érvényes telepítési engedély;
 • a támogatható területnagyság nagyobb, mint 0,2 hektár;
 • igazolt származású szaporítóanyagot felhasználása.

 

A támogatás mértéke

A támogatás a szerkezetátalakítás költségeihez való hozzájárulásból (ültetési munkák, támrendszer létesítése) és a szerkezetátalakítással járó bevételkiesést ellentételező pénzbeli kompenzációból tevődik össze.

Konvergenciarégióba, és a nem konvergenciarégióba tartozó területeken az 1. mellékletben meghatározott összegekben támogathatóak.

A támogatási összeg meghatározásakor a forintra történő átszámítást a támogatás kifizetésének borpiaci éve első napján érvényes, az Európai Központi Bank által jegyzett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell elvégezni.

Támogatási összegek kiemelt szőlőfajták esetén:

Ültetési munkák

fajtaváltás:

4590-6780 euró/ha

1,3-1,9 millió ft/ha

 

telepítés:

4230-6420 euró/ha

1,2-1,8 millió ft/ha

Támrendszerezés

fajtaváltás:

3500-4940 euró/ha

1-1,4 millió ft/ha

 

telepítés:

3140-4580 euró/ha

0,9-1,3 millió ft/ha

Kompenzáció:

 

1800 euró/ha

0,5 millió ft/ha

Házi szőlőiskolából származó szaporítóanyaggal történő telepítés esetén a támogatási összeg 550 euró/ha-ral csökken!!!

Kiegészítő támogatás a támogatással érintett teület 5%-10% átlagos lejtése esetén 300 euró/ha, 10% feletti lejtés esetén 600 euró/hektár.

Támogatási összegek egyéb szőlőfajták esetén:

Ültetési munkák

fajtaváltás:

3670-5420 euró/ha

1-1,5 millió ft/ha

 

telepítés:

3310-5060 euró/ha

0,9-1,4 millió ft/ha

Támrendszerezés

fajtaváltás:

2800-3950 euró/ha

0,9-1,1 millió ft/ha

 

telepítés:

2440-3590 euró/ha

0,7-1 millió ft/ha

Kompenzáció:

 

1800 euró/ha

0,5 millió ft/ha

 

Támogatható tevékenységek

Szőlőültetvény szerkezetátalakításának és -átállításának az alábbi tevékenységek minősülnek

 • fajtaváltás: az adott ültetvényben a tevékenységet megelőzően termesztett fajta érvényes engedéllyel történő cseréje a borvidéki tervben meghatározott más fajtának vagy a korábbi fajta vírustesztelt klónjának vagy klónkeverékének telepítésével;
 • ültetvény áttelepítése: egy adott terület érvényes engedéllyel történő betelepítése a borvidéki tervben meghatározott fajta és művelési mód alkalmazásával vagy jobb ökológiai adottságok közé történő telepítés.

Pénzügyi elszámolás

Feltételei:

 • Kifizetési kérelmet kizárólag egyéni terv szerint befejezett tevékenységre lehet benyújtani.
 • Az ültetvény beállottságának a megvalósítás első évében el kell érnie a 90%-ot.

 

A 2013/2014-es borpiaci évben benyújtott és jóváhagyott egyéni tervek alapján 2014-ben a támogatás lehívása 2014.április 1-július 16-ig történik.

2013. november 04., hétfő 13:54

Feltöltés alatt..

Írta:

Nyertes tanyafejlesztési pályázatok - 2013:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. augusztus 12., hétfő 14:25

Kapcsolat

Írta:

Cím: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 18.
Telefonszám: +36 78 412 121
Mobiltelefon: +36 70 453 6393
Fax: +36 78 412-121
Honlap: http://www.kunsaginnovator.hu/

 

Benyó Krisztina
 pályázatíró, projektmenedzser
     E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kalocsai Ildikó
pályázatíró, projektmenedzser
  E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

   
 
   
2013. augusztus 12., hétfő 11:41

MÉHÉSZETI TÁMOGATÁSOK

Írta:

Pályázók köre:

Az MVH-nál regisztrált - vagy ezen regisztráció iránti kérelem másolatát a támogatási kérelemhez csatoló - kérelmező jogosult, aki megfelel az egyes támogatási célok megvalósításának részletes szabályainál előírt feltételeknek.

Igényelhető támogatás:

Jogcímenként változó.

Támogatás mértéke:

Jogcímenként változó.

Cél:

Új borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése után igényelhető támogatás, a vállalkozás összteljesítményének javítása, valamint a minőségi borászati termékek előállítása vagy forgalmazásra történő előkészítése érdekében.

Pályázók köre:

Támogatást borászati üzem igényelhet. /Borászati üzem: borászati termékek előállítására, kiszerelésére és tárolására vonatkozó működési engedéllyel rendelkező üzem./