Töltés...

 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
2018. október 10., szerda 13:04

Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása - TÁRSADALMI EGYEZTETÉS ALATT

Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása - TÁRSADALMI EGYEZTETÉS ALATT

 

A rendelkezésre álló forrás

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 900 db.

Önállóan támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

 

 • a konvencionális területek ökológiai művelés alá vonásának ösztönzése,
 • az ökológiai művelésbe vont területeken a gazdálkodási mód fenntartása.

 

Az ökológiai gazdálkodási támogatás olyan önkéntes alapon működő kifizetési rendszer, amelyben a résztvevők az ökológiai gazdálkodási célok elérésének érdekében a gazdálkodásuk során többlet tevékenységek elvégzését vállalják.

A támogatás konkrét, ellenőrizhető előírásokra épít, amelyek közvetett, vagy közvetlen hatásuk által érik el a támogatás által meghatározott célokat. A támogatás alapját a területhasználat adja.

A támogatás feltétele az ökológiai gazdálkodás minősítési előírásainak megfelelő gazdálkodás folytatása a kötelezettségvállalás 5 éves időtartama alatt az átállás alatt levő és az átállt területeknél egyaránt.

Az ökológiai gazdálkodásra történő áttérés esetén az áttérési támogatás maximális időtartamát az átállás kezdeti dátumát figyelembe véve határozzuk meg.

Amennyiben a kötelezettségvállalási időszak kezdete az adott terület vonatkozásában az átállási időszak első évében van, úgy szántó és gyep földhasználati kategória esetén 2 év, ültetvény esetén 3 év átállási idő támogatható. Korábban indult átállás esetén az átállási idő a támogatás igénylésétől számított fennmaradó ideje támogatható.

Az 5 éves kötelezettségvállalás átállás után fennmaradó éveiben a területek fenntartási támogatásban részesülhetnek.  

2019 január 1-jén átállt ökológiai státuszban lévő kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek fenntartási támogatásban részesülnek a kötelezettségvállalás 5 évére.

A 889/2008/EK rendelet 36. cikk (1) bekezdése értelmében az átállási időszak:

 

 • szántóföldi földhasználati kategória esetében 2 egymást követő év;
 • gyep földhasználati kategória esetében 2 egymást követő év;
 • ültetvény földhasználati kategória esetében 3 egymást követő év.

 

Az átállási időszak kezdete Magyarországon elismert, a 834/2007/EK rendelet szerinti ökológiai tanúsító szervezet igazolása alapján kerül meghatározásra. Az átállási időszak meghosszabbítása nem lehetséges.

A támogatással érintett terület ökológiai státusza a kötelezettségvállalás ideje alatt minden évben január 1-jei állapot szerint kerül megállapításra és ez alapján kerül meghatározásra az áttérési/fenntartási támogatás összege.

Amennyiben a támogatást igénylő a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre vonatkozóan átállási időszak lerövidítése iránti kérelmet nyújtott be az illetékes ökológiai tanúsító szervezethez és azt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal jóváhagyta, a támogatási összeg az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület ökológiai státuszváltozása kezdetének követő évétől módosul.

Jogosultsági kritériumok

(1) A támogatással érintett tábla minimális mérete 0,25 ha nagyságú.

(2) A támogatással érintett terület minden földhasználati kategória esetében minimum 1 ha.

(3) A terület legalább a kötelezettségvállalás időtartama alatt a 834/2007/EK Tanácsi rendelet szerint ellenőrzés alatt van.

(4) A támogatást igénylő a támogatásba vont területekre vonatkozóan a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt vállalja, hogy az adott év minden napjára vonatkozóan hazai akkreditációval rendelkező ökológiai tanúsító szervezettel kötött érvényes szerződéssel rendelkezik.

(5) Az ökológiai gazdálkodás támogatásba bevont kötelezettségvállalással érintett terület egyúttal nem vonható be az agrár-környezetgazdálkodási (továbbiakban: AKG) támogatásba is.

(6) Az ökológiai gazdálkodás támogatásba bevont kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területnek szerepelnie kell valamely ökológiai tanúsító szervezet nyilvántartásában a teljes támogatási időszakban.

(7) Amennyiben a támogatást igénylő a VP4-10.1.1-15 kódszámú és/vagy a VP4-10.1.1-16 kódszámú pályázati felhívások (a továbbiakban: AKG pályázati felhívások) alapján a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában támogatásban részesül, az alábbi feltételek mellett térhet át ökológiai gazdálkodásra:

 

 • Az AKG pályázati felhívások alapján kibocsátott támogatói okiratban foglalt kötelezettségeit köteles azon naptári év végéig teljesíteni, amelyben a jelen felhívás alapján kibocsátott támogatói okirat hatályba lép, az AKG pályázati felhívások alapján támogatásra viszont csak abban az esetben marad jogosult a jelen fejezet II: pontjában meghatározott kötelezettségvállalási időszak kezdetét követően, ha a jelen felhívás alapján beadott támogatási kérelme elutasításra kerül;
 • Az áttérésre kizárólag az AKG pályázati felhívás alapján kibocsátott, a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában hatályos támogatói okiratban rögzített kötelezettségvállalással érintett teljes területtel van lehetőség.

 

Kötelezettségvállalások

 

 • A kötelezettségvállalás 2019. január 1-től 2023. december 31-ig tart.
 • A támogatást igénylőnek a kötelezettségvállalással érintett teljes területen a támogatási időszak öt éves időtartama alatt be kell tartania az ökológiai gazdálkodás előírásait.

 

A projekt területi korlátozása

Az ökológiai gazdálkodási támogatás egész Magyarország területén megvalósulhat.

Egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre kizárólag egy földhasználati kategóriában igényelhető támogatás.

A támogatás keretében egybeművelt tábla nem jogosult támogatásra.

A támogatást igénylő az ÚMVP agrár-környezetgazdálkodási támogatás környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogramban támogatott gyepterületekre és az agrár-környezetgazdálkodási támogatásban kérelmezett területekre nem nyújthat be ökológiai gazdálkodási támogatási és kifizetési kérelmet.

Támogatást igénylők köre

 Jelen Felhívásra támogatási kérelmet az aktív mezőgazdasági termelők nyújthatnak be.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult.

 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

 A támogatási kérelmek elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül történő benyújtására 2018. december 1. és 2018. december 31. között van lehetőség.

A támogatás mértéke, összege

 A támogatási összegek kalkulációjakor az ellenőrzési/tanúsítási rendszerben való részvétel díja beszámításra került.

A támogatási összegeket az alábbi költségtáblázatok tartalmazzák.

TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEK ÁTTÉRŐKNEK Euró/ha/év
Szántóföld 242
Zöldség  516
Almafélék  1040
Szőlő        873
Egyéb gyümölcs 734
Gyepgazdálkodás-legeltetés 0,3ÁE/ha 147
TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEK ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS FENNTARTÁSÁRA Euró/ha/év
Szántóföld 172
Zöldség 366
Almafélék  802
Szőlő        674
Egyéb gyümölcs 568
Gyepgazdálkodás-legeltetés 0,3ÁE/ha 147