Töltés...

  • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
  • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
  • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
  • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
  • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
  • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
  • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
2015. február 18., szerda 10:58

Nemzeti tanyafejlesztési program

Tanyagazdaságok fejlesztése

Az alföldi tanyák, valamint tanyás települések megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) támogatása

 

Megjelenés: 2018. október-novemberben várható új kiírás!!

 

Cél:

A tanyai gazdálkodás megújítása, újjáélesztése, a tanyai életmód - sajátos értékeinek megmentése, megőrzése mellett - hátrányainak csökkentése, valamint a tőkeszegény tanyai gazdaságok támogatása, gazdálkodási feltételeik megerősítése.

 

Pályázók köre:

Az a tanyán élő magánszemély, mg-i tevékenységet végző őstermelő, egyéni vállalkozó és családi gazdálkodó, aki

a) lakóhelye, vagy állandó lakcíme szerint életvitelszerűen, tanyán él, (a lakcímkártya és a személyi azonosító igazolvány vagy – régi típusú – személyi igazolvány másolatával kell bizonyítani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell), és

b) a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint saját vagy házastársa, vagy testvére, vagy valamely egyenes ági leszármazottja, vagy egyenes ági felmenője, vagy a családi gazdaság tagjának tulajdonában van (30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap - szemle vagy teljes másolatával - vagy azok eredeti példányával kell bizonyítani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell).

 

Támogatás mértéke:

Pályázónként maximum a mezőgazdasági „de minimis” támogatási keret (7 500 euró); a támogatás mértéke az összes jogosult (elszámolható) költség legfeljebb 75%-a, 40 év alatti pályázó esetén 90%-a. A  saját forrás meglétét a pályázat mellékleteként igazolni kell.

 

Támogatható tevékenységek:

a) tanyai lakóépület felújítására;

b) gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére;

c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére;

d) karám, kerítés létesítésére, felújítására;

e) szaporító anyag vásárlására, beszerzésére;

f) állatállomány kialakítására, bővítésére;

g) tanyagazdaság energetikai megújítására;

h) egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházására;

i) természetközeli, egyedi szennyvíz-kezelésre és elhelyezésre, valamint

j) tanyai közbiztonság javítását célzó kis értékű eszközök beszerzése (pl. riasztók, mozgásérzékelő berendezések, mobiltelefon stb.).

 

Előnyt jelent:

- infrastruktúra nélküli tanya fejlesztése,

- gyermekes tanyai család pályázata,

- őshonos magyar állatfajta tartása vagy tartásának vállalása,

- tájfajta növények termesztése, tájfajta állatok tartása, vagy tartásának vállalása

- állattartás folytatása, állatállomány arányának növelése,

- kertészet arányának növelése,

- ökológiai gazdálkodás folytatása,

- több támogatási célt megvalósító komplex fejlesztés.

 

Elszámolható költségek köre:

I. támogatott fejlesztés megvalósításához nélkülözhetetlenek, ahhoz közvetlenül kapcsolódnak és a pályázat összeállításakor a pályázó azokat, mint költségelemeket szerepeltette a pályázati adatlapján, valamint azok összhangban vannak a számviteli törvénnyel;

II. a nyertes pályázónál ténylegesen felmerült költségként keletkeznek, és amelyek teljesülése számviteli bizonylattal (számlával) igazolható és ellenőrizhető;

III. a fejlesztés előkészítésében és megvalósításában résztvevők, kizárólag a fejlesztés előkészítési és megvalósítási feladatait ellátók munkájához kapcsolódó személyi jellegű költségek (munkabér és járulékai, utazási költségek), valamint az ezen munka során igénybevett anyagi jellegű ráfordítások és anyagköltségek, amelyek a munkaidejükben – munka- vagy megbízási szerződéssel, munkaköri leírással, munkaidő-nyilvántartással, bérkartonnal és számviteli bizonylattal alátámasztva és igazolt módon – keletkeztek;

IV. a miniszter támogatási döntésének kézhezvételének napjától a fejlesztés befejezésének a hatósági szerződésben foglalt időpontjáig keletkeztek