Töltés...

 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.

A közvetlen támogatások új rendszere Magyarországon

Kötelező elemek

Önkéntes elem

 • Alaptámogatás (SAPS)
 • „Zöld” komponens
 • Fiatal gazdálkodóknak juttatott támogatás
 • Termeléshez kötött támogatás

A támogatás feltétele a kölcsönös megfeleltetés intézkedéseinek betartása

VAGY

Az ország számára önkéntes, a gazdák számára választható elem

A kisgazdaságok számára kialakított egyszerűsített támogatási rendszer

 

A közvetlen kifizetéseket minimum korlátja:

 • legalább 1 hektár SAPS jogosult terült,
 • vagy ha a támogatást kérelmező állatokra vonatkozó termeléshez kötött támogatásban részesül, de nincs 1 ha SAPS jogosult terülte, akkor 100 EUR támogatás a minimum.

„Zöld” komponens

 • Általános érvényű (kivéve kisgazdálkodók), évenkénti és nem szerződéses formájú.
 •  A kölcsönös megfeleltetés követelményein túlmutat.

  Feltételei:

-         tárgyévben termesztett növények diverzifikálása,

-         állandó gyepek fenntartása,

-         ökológiai célterület fenntartása (állandó kultúrával – ültetvény vagy gyeppel - fedett területen felüli jogosult területen).

-          

Zöld” komponens I. – Terménydiverzifikáció I.

–    10 ha alatt 1 növény,

–    10 ha szántó felett 2 növény (a fő növénykultúra a szántó terület legfeljebb 75%-át foglalhatja el),

–    30 ha szántó felett 3 növény termesztésének kötelezettsége (a fő növénykultúra nem teheti ki a szántóterület több, mint 75 %-át, továbbá a két fő növénykultúra együttesen nem teheti ki a szántóterület több, mint 95 %-át).

 

Zöld” komponens II. – Állandó gyepterület

 • Csak 5%-ban lehetne csökkenteni a nagyságát a 7 év alatt.
 • Visszaállítási kötelezettség (azon termelők esetén, akiknek olyan földterület áll a rendelkezésükre, amelyet korábbi időszakban állandó legelőként vagy állandó gyepterületként használt földterületből alakítottak át).
 •  

„Zöld” komponens III. – Ökológiai célterület

 • Csak 15 ha szántó felett kötelező

1307/2013/EU rendelete  45 .cikk (2) bekezdés:  A tagállamok 2014. augusztus 1-jéig döntenek arról, hogy az alábbiak közül egyet vagy többet ökológiai jelentőségű területnek tekintenek:

 • a) parlagon hagyott földterület;
 • b) teraszok;
 • c) tájképi elemek, ideértve a mezőgazdasági üzem szántóterületével határos ilyen elemeket is;
 • d) védelmi sávok, ideértve az állandó gyepterület által fedett védelmi sávokat is, feltéve, hogy ezek elkülönülnek a határos támogatható mezőgazdasági területtől;
 • e) agrár-erdészeti hektárok, amelyek az 1698/2005/EK rendelet 44. cikke és/vagy az 1305/2013/EU rendelet 23. cikke értelmében támogatást kapnak vagy kaptak;
 • f) erdőszélek mentén fekvő támogatható hektársávok;
 • g) rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvénnyel beültetett területek, amelyeken nem használnak ásványi műtrágyát és/vagy növényvédő szereket;
 • h) egyes erdősített területek;
 • i) az ültetés és vetőmag-csíráztatás útján létrejött azon köztes kultúrákkal vagy takarónövényzettel borított területek;
 • j) nitrogénmegkötő növényekkel beültetett területek.

 

Fiatal gazdálkodók támogatása

Feltételei:

 • 40 évnél fiatalabb termelő:

-         aki most kezd mezőgazdasági tevékenységbe, vagy

-         gazdaságát az első támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül hozta létre.

 • Legfeljebb 5 éven keresztül nyújtható.
 • A támogatás felső területi korlátja 90 hektár.
 • Tagállami átlagtámogatás 25%-a adható a támogatható hektárszámig, ez kb. 67,5 €/ha (mintegy 9000 fiatal gazdával  számolhatunk)

 

Kisgazdaságok egyszerűsített támogatása

 • Önkéntes, a közvetlen támogatási keretösszeg maximum 10%-a fordítható a jogcímre.
 • Minden közvetlen kifizetést helyettesít.
 • Egyösszegű támogatás, melynek mértéke minimum 500 € maximum 1250 €/év/gazda.
 • Legalább 1 hektáros területtel kell rendelkezni, aki nem érné el a normál rendszerben az 500 eurót,  annál felkerekítik az átalány támogatást. 500 és 1250 euró között a normál rendszerben járó támogatásnak megfelelő összeget kap a termelő.
 • Mintegy 80 ezer termelő vagyis a közvetlen támogatásokban részesülő összes termelő csaknem 50%-a kaphat egyszerűsített kisgazda támogatást.

 

A közvetlen támogatások várható értékeinek* alakulása

Támogatási jogcím

Várható támogatási összeg

SAPS + zöldítés:

226 €/hektár (144,7+81,3 €)

Fiatal gazdák kiegészítő támogatása:

67,5 €/hektár

Termeléshez kötött támogatások:

ágazattól/teljesítménytől függő (összesen 201,9 M €/év)

Kisgazdaságok egyszerűsített egyösszegű támogatása:

(Kerekítés 500 €-ig, 500-1250 € között annyi támogatás, mint amennyi a normál rendszerben járna.)

max. 1250 €/év/termelő

* becsült adatok